KARASİNEK MUCİZESİ- 1
Tefekkür

KARASİNEK MUCİZESİ- 1

Reklam

Esma-i Hüsnasının nihayetsiz tecelli ve güzelliklerini mahlûkat aynasında hem bizzat görmek, hem de şuurlu varlıklar olan melek, cin ve insanlara göstermek isteyen Cenab-ı Hak, özellikle yeryüzünü bir sanat galerisi gibi yapmış. Çiçeklerden böceklere, ağaçlardan sineklere kadar  her şey Onu gösteriyor ve Onun varlık ve birliğinden haber veriyor.

Yüce Kudretin yarattığı her bir varlık başlı başına bir mucizedir. Allah’tan başka bütün sebepler bir araya gelse ve onların ihtiyar ve iradeleri de olsa, bir sineğin vücudunu meydana getiremezler. Hatta onun bir kanadının bile icadına güç yetiremezler. Bu hakikati Yunus Emre “Bir sineğin kanadını kırk kağnıya yüklettim; kırkı da çekemedi kaldı” diyerek onun sanat değerinin ağırlığına işaret etmiş.

Karasinekler de o mucize varlıkların başında gelmektedir. İnsanların yaşadıkları en soğuk iklimlerden, Ekvator gibi en sıcak iklimlere kadar her yerde yaşayabilen karasinekler, vazifesi çok olan büyük bir taifedir. Dişi karasinekler bir defada yüz civarında yumurta yapar. Yumurtalarını hayvan pislikleri ve çürümüş olan organik maddelere bırakır. Isı durumuna göre bir günde veya on saatte çatlayan yumurtalardan çıkan lârvalar, etrafındaki organik maddeleri yiyerek beslenir. Bir hafta veya on gün içinde iki defa başkalaşım geçirerek, ergin bir sinek olarak uçmaya başlar.

Yaklaşık üç haftada bine yakın yumurta yapan bir dişi karasinek taifesi çok hızlı üremeye mazhar olur. Bir sinekten üreyen,altı aydaki toplam yumurtası beş trilyonu bulur. Bu durumda, bir sinekten çoğalıp giden nesillerin toplamından, seksen bin ton ağırlığında bir karasinek ordusu meydan gelir. Zararlı mikropları yok etmek ve onları istihale ile dönüştürmek gibi çok büyük bir vazifesi olan karasinek taifesini, Cenab-ı Hak bol miktarda yaratıyor.

Vaktiyle bir mecmuada okumuştum. İngiltere’nin bir şehrinde sineklerle yapılan mücadele sonucu kökünü kurutmaya muvaffak olmuşlar. Fakat bu sefer şehri çok kötü bir koku sarmış. Ne yapmışlarsa kokuyu ortadan kaldıramamışlar. Sonra hatalarını anlayarak sinekleri yeniden üretmişler ve kötü koku kısa zamanda ortadan kalkmış. Demek ki, sinekler kötü kokuya sebep olan bakterilerin yok edilmesinde vazife görüyor ve hem de rızıklarını elde etmiş oluyorlarmış. İnsanoğlu, ekolojik dengeyi bozduğu zaman, kendi eliyle kendi başına belâ satın aldığı anlaşılıyor. Bu noktaya çok dikkat etmek lâzımdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap