KAN DOLAŞIMI
Tefekkür

KAN DOLAŞIMI

Cenâb-ı Hak, insan bedenini muhteşem bir sanat eseri olarak yaratmış.  Normal olarak yaratılan bir insanın hiçbir uzvunda bir anormallik bulmak mümkün değildir. Bu sistemler içinde kan dolaşımı da insanı hayrette bırakır bir haldedir.

Kan dolaşımında kalp, ana merkez hüviyetindedir. Kalbin sağ karıncık bölümünde toplanan kirlenmiş kan, akciğer atardamarıyla akciğerlere pompalanır. Akciğerlerde kanı kirleten karbon maddesinden temizlenen kan, akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına getirilir ki, buna küçük kan dolaşımı adı verilir.

Kalbin sol kulakçığından sol karıncığa inen temizlenmiş kan, aort atardamarı ve diğer atardamarlarla vücudun her tarafına ve bütün dokulara sevk edilir. Kılcal damarlarda oksijen ve karbon değişimi olur. Karbon maddesiyle kirlenen kan, toplardamarlarla kalbin sağ kulakçığına getirilir. Buna da büyük kan dolaşımı denilir. Vücudun her tarafında bulunan ve kanın içinde dolaştığı damarların tamamı birbirine eklense, 100 bin kilometre uzunluğunda olacağı hesaplanmaktadır.

Kalbin günde 100 bin defa atışıyla, vücudun her tarafını ve bütün hücrelerini dolaşan kanı, böyle bir sistemle çalıştıran Yüce Yaratıcı hayatımızı devam ettirmekte ve bizden de, ihsan ettiği sayısız nimetleri için şükür ve ibadet etmemizi istemektedir. Bu gerçeğin farkında olarak hayatını sürdürebilenlere ne mutlu!

(www.asyanur.info)

 

Reklam

Yorum Yap