Tefekkür

KALP VE TANSİYON

Kan basıncıyla alâkalı tansiyon denilen kalp hastalıkları da vardır. Tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği anlamındaki kan basıncı düzensizlikleri hem kalbi, hem damarları ve böbrekleri, hem de vücudun bütün noktalarını olumsuz yönde etkiler. Normal bir insanda büyük tansiyon 120 mm, küçük tansiyon 80 mm’dir. Çeşitli sebeplerle büyük tansiyonun yükselmesi tehlikeli olduğu gibi, küçük tansiyonun 100 mm’yi geçmesi daha tehlikelidir. kalpten vücut dokularına yayılan kan basıncına büyük, dokulardan kalbe dönen kirlenmiş kan basıncına da küçük tansiyon adı verilir. Çok çeşitli sebeplere bağlı olarak, hassas bir denge ve düzende yaratılan  bu sistem bozulduğu zaman kalp yorulur, böbrekler bozulur, damarlar sertleşir, vücudun her bölgesinde arızalar görülmeye başlar.

Böyle olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için sağlam bir iman, tam bir tevekkül ve yaratılışın anlamına uygun ibadetle geçen bir hayat yaşanmalıdır. Her şeye rağmen tansiyon hastalığına yakalanmışsa, doktor kontrolünde uygun ilaçlar alınmalı ve bu hastalık asla hafife alınmamalıdır. Çünkü, her zaman âni ölümlere sebep olabildiği gibi, vücudun yarım veya tam felç olma durumuna da sebep olabilir. Bu bakımdan, tansiyon hastalıkları devamlı kontrol altında tutulmalı ve takip edilmelidir. Madem ki, vücut bize Allah’ın bir emanetidir. Emanete hakkıyla sahip çıkılmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

 

Yorum Yap