İnsan Ve Toplum

KALP VE NEFİS BAĞLANTISI- 2

(Dünden devam)

Manevi kalbi canlandıran iman nimetidir. İman nuru kalbe girdiği zaman, o kalp nurlanır ve aydınlanır. O nur ile kâinat dahi mânen aydınlanarak anlam kazanır ve yaratılış maksadına uygun olarak hakiki şekliyle görünmeye başlar. İman ışığının sönmesiyle kalp karanlığa gömüldüğü gibi, kâinat dahi mânevi karanlıklara bürünür. Her şey mahiyetini kaybeder. Gerçek kimliğinin dışında görünmeye başlar. Kâinat vahşet ve korku, hayat ise dehşet ve ümitsizlik girdaplarına dönüşür.

İnsan kalbine gelen duygular iki kanaldan gelir. O duygu ve düşünceler insanın davranışlarını etkiler. O iki kanaldan birisi insanın nefsidir. Nefisten gelen arzular ve şuursuz kör hisler akıl ve kalbe üstün gelirse, sahibine her türlü fenâlıkları yaptırır. İkinci kanal ise vicdandır. Bütün güzel ve iyi duygular oradan gelir. Vicdanının sesini dinleyen insanlar, toplumun her kademesinin ahengini sağlayan mânevi sigortalar gibidir. Vicdanı vicdan yapan ve koruyan hakikat da imandır. Güzel ahlâkların ve hayırlı amellerin kaynağı iman ve vicdandır.

Dahilden kalbi etkileyen nefis ve vicdan kanalları gibi, onu dışarıdan etkileyen de vardır. Bunlardan birincisi, kalbe yakın bulunan ve lümme-i şeytaniye denilen mânevi bir mikrofondan sürekli vesvese üfleyen bilinen şeytandır. Nefiste bulunan şeheviye ve gazap duyguları sürekli şeytanı dinler ve onun telkinlerini dinlemeye ve kabul etmeye hazır iki cihaz hükmündedir. İkinci kanal ise, melek ilhamıdır. Vicdan, hayırları ve iyilikleri telkin eden melek ilhamına kulağı açık bir pencere gibidir. İnsan, her iki kanaldan gelen telkinlere iradesiyle mukabele ederek, ya müspet ya da menfi davranışlar sergiler.

Mukaddes bir hizmette birlikte çalışan ve mükemmel olarak bilinen bazı arkadaşların olumsuz davranışlarda bulunması, nefis, his ve vehmin bazen aldatması ve şuursuz kör hislerin galip gelmesindendir. Fakat, bu tür davranışlar geçicidir. Asıl olan ise, hayır, iyilik ve güzelliklerin üstün gelmesi ve kudsi hizmete sonuna kadar birlikte devam edilmesidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap