İman ve İbadet

KALP VE LÂİLÂHE İLLÂLLAH ZİKRİ

İnsann mahiyetinde fikirlerin aynası dimağ ile, hislerin aynası olan vicdandan meydana gelen ve lâtife-i Rabbaniye denilen kalp, iman hakikatinin mahalli ve merkezidir.

İman nuruyla aydınlanan bir kalp, bu dünyada sahibine manevi bir cennetin lezzetini tattırdığı gibi, imandan yoksun olan bir kalp de, manevi bir cehennemin acı ve elemlerini çektirir.

Bir hadis-i kudside “Ben yere ve göklere sığmadım ancak mümin kulumun kalbine sığdım.” beyan eden Yüce Allah’ın bu izahına binaen kalbe “Beytullah” denilmiştir. Yani, Allah’ın evi.

Sevgili Peygamberimiz (asm) “Allah, günde yetmiş defa insan kalbine tecelli eder.” hadis-i şerifi ile çok önemli bir hakikate işaret etmektedir. Bundan dolayı, insanın bir hali diğer halini tutmamaktadır. Bazen hüzünlü, bazen sevinçli, bazen sıkıntılı, bazen ferahlı haller olması, hep o tecellilerin sonucudur. Böylece, Allah kullarını değişik hallere düşürür ve çeşitli denemelerden geçirerek imtihan eder.

İmanın merkezi olan kalbi, Allah’ın zikri ile devamlı diri ve canlı tutmak ve mevcut imanı her an tazelemek lâzımdır. Yoksa, zikirden ve ibadetten mahrum kalan bir kalp, susuz kalmış bir çiçek gibi zamanla solar ve kurur gider. Ondandır ki, “İmanınızı lâilâhe İllallah!” ile yenileyin ve tazeleyin.” emriyle, Allah Resulü (asm) çok önemli bir mesaj vermektedir.

İnsanın hem nebati, hem hayvani, hem de imanî tabakaları bulunduğunu belirten Bediüzzaman Hazretleri, iman yenilenmesinin muhtelif zamanlarda bu dört tabakada gerçekleştiğini, bazen yirmi dört saatte bu dört tabakada yenilenme olduğunu ifade etmektedir.

Evet, insan her gün son bir fert sayılır. Zira, her an vücuttaki hücrelerin milyonlarca miktarı ölmekte ve yenilen gıdalarla onların yerine milyonlaca yeni hücre yaratılmaktadır. İman ile nurlandırılmış olan ölen hücrelerin yerine, gelenlerin de nurlandırılması lâzımdır. Bu da, ancak zikr-i İlâhi ve onun özü olan ibadetle olur.  Aynı şekilde, insanın hayvani duygularını kontrol altına alıp insanlaştırmak ve insanlık mertebesindeki duyguları bir denge altında muhafaza etmek, iman tabakalarının sürekli yenilenmesi ve terakkisi de, marifetullah dersleri ve ibadetle mümkündür. Cenab-ı Hak, hayatımızı bu hakikatlerle değerlendirmeyi hepimize nasip etsin inşaallah, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap