Tefekkür

KALP HASTALIKLARI VE GÜNAHLAR- 1

Ömür boyu vücudun fiziksel hayatını devam ettirmesinin vesilesi olan ve günde ortalama yüz bin defa bedene kan pompalayan kalp, çeşitli faktörlerin de araya girmesiyle bir çok kimse hastalıklara yakalanır. Kalp hastalıkları zamanında teşhis ve tedavisi yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir.

Kalp yetmezlikleri bu hastalıkların başında gelmektedir. Normal şartlarda kalp, mevcut gücünün onda birisiyle çalışır. Onda dokuzu fevkalâde hallerde kullanılır. Koşma, ateşli hastalıklar ve havasız kalma gibi olağan dışı haller kalbin daha hızlı çalışmasına sebep olur. Akciğer ve böbreklerde meydana gelen uzun süreli ârızalar özellikle kalbi yorar ve zamanla kalp kaslarının gücünü kaybetmesini netice verir.

Bahsi geçen durumda, kalp kanı yeterince pompalayamaz veya gönderdiği kanı geri ememez. Kalp kaslarının gevşemesinden kaynaklanan bu hastalığa kalp yetmezliği denir. Bu duruma, kalp kapaklarında meydana gelen ârızalar, kalp kası iltihapları, ağır grip vak’aları, tansiyon hastalıkları ve kalp damarlarında oluşan daralma ve kısmi tıkanmalar da sebep olur.

Vücutta dolaşan kanın giriş kapıları olan sağ ve sol kapaklarda oluşan ârızaların en önemli sebebi, kalp kapaklarının iç derisine mikropların yerleşmesidir. Bu mikroplar kapakları büzer ve normal açılıp kapanmasını engeller. Akut eklem romatizması da kalp kapaklarını bozan faktörler arasındadır. Zamanında fark edilen kalp kapağı hastalıkları ilaçla tedavi edilebilir. Gecikme olduğu takdirde kapalı veya açık kalp ameliyatlarıyla düzeltilir veya sun’i bir alet koymakla tedavisi yapılır.

kalbin en önemli hastalıklarından biri de, kalbi besleyen koroner damarlarının tıkanmasıdır. Vücuda temiz kanın gönderildiği aort atar damarı kapağının üçlü perdesinin dibinden çıkan ve ağaç dalları gibi kalbin her tarafına yayılarak kalbi besleyen bu damarlar tıkandığı zaman, kalp vazifesini yerine getirmede zorlanır. Damarların kalın bölgelerindeki tıkanmalar daha tehlikelidir. Küçük dallarındaki  büzülme ve tıkanmalar hafiftir. Kollateral damar denilen bu ince dallardaki tıkanmayı, kalp başka taraftan yapılan beslenme ile telâfi eder.

Kalp damarlarının büzülmesine kalp spazmı, tıkanmasına da infarktüs adı verilir. Kalp kası hücreleri ile birlikte, minik bir kompüter gibi çalışan sinir hücrelerinin iç içe olduğu kalbimizde, maddi sebeplerin yanında aşırı üzüntü ve stres halleri de damarların büzülmesine ve tıkanmasına sebep olduğu bilinmektedir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap