KALP AYAĞIYLA MANEVİ YÜKSELİŞİN USULLERİ- 1
İman ve İbadet

KALP AYAĞIYLA MANEVİ YÜKSELİŞİN USULLERİ- 1

İnsan şu kâinat kitabının bir fihristi hükmünde olduğundan, maddi ve manevi âlemlerin bir haritası gibidir. İnsan dimağının kâinatın manevi bir merkezi olduğunu belgeleyen, sayısız miktardaki ilim ve fenlere dair yazılan milyonlarca eserlerdir. İnsanın manevi kalbinin, kâinatın hadsiz hakikatlerinin mazharı ve çekirdeği olduğunu gösteren de, yine hadsiz evliyaların  yazdığı milyonlarca nurani kitaplardır.

Muhteşem bir ağacın çekirdeği gibi, kâinatın hakikatlerini bilkuvve içinde barındıran insan kalbi, elbette akıl gibi çalışacak ve inkişaf edecektir. İşte, kalbi çalıştırmanın ve o lâtife-i Rabbaniyeyi işletmenin en büyük vasıtası ve vesilesi zikr-i İlâhi ve tefekkür mesleğinde giderek evliyalık yollarında ilerlemek ve terakki etmektir.

Evliyalık yolları içinde “Seyr-i enfüsi” ve “Seyr-i âfâki” ile tabir edilen iki usul vardır. Birinci usul nefisten başlar, enâniyeti deler  ve kalbinden yol açarak hakikati bulur, sonra harice bakar. Nefsinde keşfettiği hakikatleri hariç âlemde de görür. Her şeye Allah hesabına bakar ve kâinatı Onun adına bir kitap gibi okur ve her şeyden bir marifet nuru alır. Böylece, huzur makamına  ulaşır. Her an Allah ile beraber olduğunun şuuruna varır. Gizli zikirle kalbini çalıştıran evliyalık yollarının ekserisi bu usulü takip eder. Enâniyet ve gururunu kırıp, nefsani arzularını terk ederek nefsini öldüren evliyalar, kalp ayağıyla manevi yükselişte bir çok mesafeler kat etmiş demektir.

İkinci usul ile yola gidenler, önce hariç âleme dalarlar. O âlemlerde tecelli eden Allah’ın Esmâ-i Hüsnâsının ve kudsi sıfatlarının cilvelerini ve yansımalarını seyredip, âlemi bir kitap gibi Allah namına okurlar, her şeyden marifetullaha açılan bir yol bulurlar ve huzur-u İlâhi makamına ulaşırlar. Sonra nefis dairesine girerler. Bütün âlemlere tecelli eden Allah’ın güzel isimlerinin, küçük bir ölçekte nefsinde de tecelli ettiğini müşahede ederler. Manevi kalbin Allah’ın Samed isminin bir aynası olduğunu görür, hakikati bulur ve ulaşmak istediği maksada vasıl olurlar. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap