İman ve İbadet

KALBİN İMAN İLE SÜSLENMESİ- 1

Kur’an-ı Kerim, iman eden takva ehli insanlar için bir hidayet rehberidir. Hidayet nimetini yaratan ve insan kalbine aşılayan ancak Allah’dır. Hiç kimse kimseye hidayet veremez. Onun için “Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Ancak, Allah dilediğine hidayet verir.” ayetiyle Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimizi (asm) ikaz etmiştir.

İman ve hidayet nimeti, Allah’ın istediği kulunun kalbine, o kulun irade-i cüz’iyesini sarfından sonra koyduğu bir nurdur. Kul istemedikten sonra, peygamberin amcası da olsa iman nimetine mazhar olamamaktadır. En büyük hidayet, hakkı hak olarak bilip ittiba etmek, bâtılı bâtıl olarak bilip ondan içtinap etmektir. Bunun tersi cerbeze ve demagojidir. Hem kendini hem de etrafındaki insanları yanıltır ve hak yoldan saptırır.

Manevi kalp, insan maneviyatının merkezidir. Kalbi kalp yapan imandır. İmandan nasibi olmayan bir kalp, manevi yılanların ve zararlı haşerâtın yuvasıdır. Ondandır ki, inkâr ile bozulmuş olan kalpleri Allah mühürler ve diğer insanları onların şerlerinden muhafaza eder.

Kalbe iman ve hidayet nurunun girmesi, takva ile manevi kirlerden temizlenmesinden sonradır. Kur’an-ı Kerim, takvayı üç mertebesiyle nazara vermektedir. Birincisi, Allah’a şirk koşmayı terk etmek. İkincisi, günah ve isyanları terk etmek. Üçüncüsü, masivaullah denilen Allah’dan gayrı her şeyi terk etmektir.

Kalbin bunlardan temizlenmesi her şeyin başıdır. Özellikle şirk terk edilip tevhid inancına  girilirse, iman nuru da Allah tarafından o insanın kalbine aşılanır. Kebair denilen büyük günahlar başta olarak, bütün günahlara karşı takva ile uzak durma nispetinde manevi terakki gerçekleşir. Masivaullahı terk etmek ise, o terakkinin zirvelerinden dolaşmaktır. Şirki, günahları ve masivaullahı terk etmeden kalbin tezyin ve süslendirilmesi mümkün olmaz. Zira, önce temizlik yapılır ve sonra kalbin süslenmesi gelir. Pis olan bir şeyin temizlenmeden süslenmesi bir anlam ifade etmez. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap