İman ve İbadet

KADER PROGRAMI

Sonsuz bir ilim, irade ve kudret gibi sair isim ve sıfatlara sahip olan Cenab-ı Hakkın, ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şeyi bir plan  ve programa göre takdir etmesine kader denir. Kaderle tayin edilen varlıkların ve olayların İlâhi kudretle yaratılması ve gerçekleşmesine de kaza tabir edilir.

Cenab-ı Hak sonsuz iradesiyle nasıl istiyorsa, ilmiyle her şeye bir plan ve program tayin eder, yani kaderini belirler ve sonsuz kudretiyle de o şeye harici vücut vererek varlık âlemine çıkarır. Burada ilim, irade ve kudret gibi sıfatların beraber iş gördüğü anlaşılır.

Hiç bir şey tabii ve tesadüfî sebepler sonucu rastgele  meydana gelemeyeceğine, o şeyin vücudunda görülen harika nizam, intizam, sistem, denge ve ahenk gibi özellikler şahittir. Bir hesap ve kitaba dayanan o gibi şeyler, kör tesadüfü ve sağır tabiatı reddederek, nihayetsiz bir ilim, irade ve kudrete delâlet ederler.

Sonsuz gayeler ve maksatlar için kâinatı yaratmayı irade eden Ezelî Kudret Sahibi, külli iradesiyle nasıl istiyorsa ona bir kader takdir etmiş ve bir program tayin etmiştir. Atomlardan gezegenlere, hücrelerden galaksilere kadar her şey, o kader ve program üzerine cereyan etmektedir. Levh-i Mahfuz-u Âzam olarak tabir edilen ve İlâhî ilmin bir ünvanı olan İmam-ı Mübinde  her şeyin programı yazılmıştır. Kâinat o kader programına göre hareket halindedir.

Her şeyin vücuda gelmeden önce ve vücuttan gittikten sonra da kaderinin yazılı olduğuna  ve kader kaleminin devamlı işlediğine, yaratılan varlıkların başlangıçları olan çekirdek, tohum, yumurta ve nutfelerdeki genetik şifreler şahittir. Karbon, azot, hidrojen ve oksijenin muhtelif oranlardaki karışımından meydana gelen ve maddeleri aynı olan bu küçücük ve kader programının numunecikleri olan bu şeylerden, dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türleri farklı keyfiyet ve özelliklerde yaratılmaktadır. Bu ince plan ve programları, Allah’tan başka şeylere havale etmek hem cehalet hem de dalâlettir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap