İman ve İbadet

KABİRDE HAYAT VAR MIDIR?- 1

Dünya hayatı ve beden evindeki misafirliği biten bütün ruhlar, ölümle bedenden ayrılır ve başka âlemlere intikal eder. İnsanın dünyaya gelişi bir yaratma ve takdir ile olduğu gibi, dünyadan gidişi de bir takdir ve yaratma iledir. “Ecel geldiği zaman ne bir an ileri ve ne de bir an geri gitmez.” ayeti bu hakikate işaret eder.

Yuhyi ismi ile bütün canlılara hayat veren Allah olduğu gibi, ölüm ile hayatı geri alıp ölüme mazhar eden yine Allah’dır. Hz. Azrail ve yardımcıları, ruhun alınması vazifesinde zâhiri bir perde işini görürler. Zira, melekler Allah’ın icraatlarına şerik, ortakçı ve yardımcı değillerdir. Yüce Allah, her türlü noksan ve kusurlardan münezzehtir. Allah’ın tevhid ve birliği ve celâli şirki reddeder. Hz. Azrail Aleyhisselâmın vazifesi, haksız şikâyet ve itirazların doğrudan Allah’a yöneltilmesini engellemek için araya konulmuştur. Allah’ın izzet ve azameti öyle olmasını gerektirmiştir.

Sevgili Peygamberimizin (asm) dâvâ arkadaşları olan Sahabe-i Kiram “Ya Resülullah! Nasıl öleceğiz?” diye sorduklarında, Allah Resulü (asm) “Nasıl yaşadıysanız öyle ölecek ve nasıl öldüyseniz öylece de diriltileceksiniz.” diye cevap verdi. Bu veciz cevaptan anlıyoruz ki, hayatını iman ve iyi amellerle  geçiren müminler kolaylıkla ruhlarını teslim edip, kabirdeki suallere rahat cevap verebildikleri halde; kâfir ve münafık veya inandım dediği halde Allah’ın emir ve yasaklarına aldırış etmeyen aşırı günahkâr müminler, ölürken de, kabre konulduğunda da ve yeniden diriltilip mahşer meydanına getirildiğinde de dehşetli muamelelere muhatap olacaklardır.

Bahsi geçen hakikati Peygamber Efendimiz(asm) şöyle haber vermiştir: “Kabir, âhiret konaklarının ilkidir. Eğer bir kimse oradan kurtulursa, sonraki konaklardan kurtulması kolaydır. Eğer, kabirde azaptan kurtulamazsa, daha sonrası onun için daha şiddetli ve daha zor olur.” (Tirmizi Zühd: 5) (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap