Hayat

İSTİKAMET ÜZERE OLMAK

Günde beş vakit kıldığımız namazda, kırk defa Fatiha-i Şerifeyi okuruz. “İhdinassıratel müstakim.”ayetini de tekrarlamış oluruz. Yani “Allahım! Bizi dosdoğru yola hidayet et.”diye Allah’a dua ederiz. Sırat-ı müstakim zaten hidayetin de ta kendisidir. Bunun zıddı yalan üstüne inşa edilmiş bir hayat demektir. Bediüzzaman Hazretlerinin, Binbaşı Asım Bey adında bir talebesi vardır. Eskişehir mahkemesinde çok zor bir durumda kalır. Hakimin sorduğu soruya doğru söylese, Bediüzzaman zarar görecek. Yalan söylese, hem imanı hem de mensubu olduğu askerlik mesleği müsaade etmez. Bu durumda Allah’a dua eder “Ya Rab! Canımı al!” Duası kabul olur ve o anda vefat ederek istikamet şehidi olur. Bu hadiseyi bu şekilde anlatan Bediüzzaman’dan alacağımız çok dersler vardır. Basit maslahatlara dayanarak yalan ve iftiraya tenezzül etmektense, istikamet ve doğruluk üzerinde kalmak en isabetli ve Allah’ın da razı olduğu en doğru harekettir. Bedeli ne olursa olsun hatta neticesi ölüm bile olsa. İhlaslı ve samimi müminler ancak bu yolu tercih ederler.
2017 yılının ve bütün ömrümüzün istikamet ve doğruluk üzerinde geçmesini, hepimiz için Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Yorum Yap