Risale-i Nur Hizmeti

İSTİĞNA DÜSTURUNUN KAZANDIRDIĞI İZZET- 1

Allah’tan başka kimsenin minneti altına girmemek, sahip ve mazhar olduğu nimetlere kanaat etmek anlamına gelen istiğna, insanı yücelten ve zilletten kurtaran bir ahlâk ve karakterdir.

Gönül tokluğu, gönül zenginliği anlamına da gelen istiğna, sadece insanlara karşı olmalıdır. İstiğnanın en kötüsü, Allah’a yapılanıdır. Bu ise, imanla bağdaşmayan ve kökü inkâra dayanan bir sapkınlıktır.

İnsan, Allah’a müstağni olamaz. Çünkü, fıtratı nihayetsiz acz, fakr, kusur ve noksandan yoğrulan ve nihayetsiz ihtiyaç içinde bulunan bir varlık nasıl Allah’a müstağni olabilir? Allah’a istiğna göstermekten yine Allah’a sığınırız. “Bir ayakkabınızın bağını dahi kaybetseniz, onu Rabbinizden isteyiniz.” hadis-i şerifiyle, en küçük ihtiyaçlarımızda bile onu Allah’a arz etmemizi telkin eden Allah’ın Resulü (asm), insanın dua için yaratıldığını ve istemek insan fıtratının gereği olduğunu ders veriyor. Zaten, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Allah, vermek istemeseydi, istemek vermezdi.”

Yaşayışıyla her cihetle ümmetine örnek olan Sevgili Peygamberimiz (asm), hiç bir zaman hiç bir kimseden bir şey istememiş, fakat kendisinden bir şey istenildiği zaman da kimseyi geri çevirmemiştir.

“Âlimler, peygamberlerin vârisleridir.” hadis-i şerifine göre, gerçek âlimler bu peygamber hasletini en iyi şekilde yaşayan ve bulunduğu zamanda müminlere örnek olan mümtaz şahsiyetlerdir.

Bahsi geçen âlimler arasında, asrımızın en büyük İslâm âlimi olan Bediüzzaman Hazretlerinin müstesna bir yeri vardır. Çocukluk yıllarından vefat edinceye kadar kimseden zekât, sadaka, bağış, hatta hediye bile almayan o büyük insan; hakkı ve doğruyu neşretmekte peygamberlere tâbi olup, insanlardan minnet almayarak, din ile dünya malını talep etmeyip, izzet ile hayatını geçirmiş ve “Din adamları, dini geçim vasıtası yapıyorlar.” şeklindeki ehl-i dünyanın bu iftiralarını böylece fiilen tekzip edip yalanlamıştır. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap