İman ve İbadet

İSLÂM FEDAİSİ OLMAK

Ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle haber verilerek sakınılması gereken dehşetli bir zaman ve asırda, cemiyet fertlerinin imanlarını kurtarmak ve ebedi hayatlarını kazandırmak için ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi; âhireti esas aldığı halde, neticesi itibariyle asayiş ve emniyeti tesis ederek, dünya hayatının nizamına da hizmet eder.

Klasik tarikat usulünden farklı bir kimliğe sahip olan bu hareket, doğrudan iman hakikatleriyle fertlere hizmet verdiğinden, bu asırda Sahabe mesleğinin bir cilvesine mazhardır. İman esaslarını çürütülemez delillerle ispat eden ve gaybî olan meseleleri, madde âleminden getirdiği kuvvetli misal ve temsillerle izah eden Nur Risaleleri, âhirzamanda hiç kopmaz bir ip ve nuranî bir zincirdir. Ona elini atan ve yapışan Allah’ın izniyle kurtulur.

Böylesine kudsî ve cihanşümul bir dâvâ olan Nur hareketine gönül veren ve o kudsî hizmeti hayatının en büyük gayesi ve hedefi kabul eden Nur Talebeleri, kaderin sevkiyle bu kudsî hizmette istihdam edilen fedakârlar ordusudur.

Özellikle Bediüzzaman’ın belirttiği gibi “Zaman İslâmiyet fedaisi olmak zamanıdır.”hakikatine gönülden bağlanan ve hayatını Kur’an nurlarına adayan ehl-i hizmet kadrolar ise, bu hizmetin manevi fedailer grubudur. Zahiri sebepler altında istihdam olunan bu fedailer grubuna her zamandan daha ziyade ihtiyaç vardır. Zira zaman, âhirzamandır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap