İnsan Ve Toplum

iSLÂM DEVLETLERİNDE IRKÇILIK BELÂSI- 2

(Dünden devam)

Asr-ı Saadette sahabeler arasındaki fitneleri körükleyip birbirine düşüren Abdullah bin Sebe’nin Irkçılık fikirleri, doksan sene kadar süren Emevi Devletinin son zamanlarında revaç bulması sonucu, Atlas Okyanusundan Orta Asya ve Afrika içlerine kadar genişleyen koca bir devletin altı sene gibi kısa bir zamanda yıkılmasına sebep oldu. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve altı yüz sene süren Osmanlı Devletinin de yıkılmasının gerçek sebebi, yine ırkçılık belâsının millet içinde körüklenmesinden başka bir şey değildir. Tarihin gösterdiği sebepler ise, zahiri bahanelerdir.

Avrupa kıt’asında küçük bir balıkçı adası olan İngiltere, teker teker baş edemediği Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu gibi çok büyük devletleri, ırkçılık tohumları ekerek küçük parçalara bölüp, Bazen Amerikalılarla, bazen de Ruslarla bir olup, bu küçük devletlerle oyuncak gibi oynadı ve buna şimdi de devam ediyor. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk ünvanını, dessas ve hilebaz İngiliz siyaseti sayesinde aldı.

Osmanlı Devletine gelince; yirmi iki milyon kilometrekare genişliğinde olan Osmanlı Devletinde kırk dört etnik köken bulunuyordu. Devleti ve milleti birleştiren en önemli unsur Müslüman oluşumuzdu. Azınlık olan farklı dinden olanlar ise, dinlerini, dillerini ve ibadetlerini serbestçe yapıyor ve onların haklarına dikkat ediliyordu. Adalet herkes için uygulanıyordu.

Son iki yüz elli sene içinde, İngiliz Masonları tarafından Avrupa’da olduğu gibi, Osmanlı Devletinin içine atılan ırkçılık belâsı ve tohumları yüzünden, önce Balkanlardaki, sonra Orta doğudaki ve daha sonra da kuzey Afrika’daki dindaşlarımızla aramızda fitne ateşleri yakıldı. Önce kalplerdeki birlik kayboldu, sonra da ayrı devletçikler haline getirildik.

Şimdi ise, yedi yüz seksen bin kilometrekarelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yeni taktik ve tekniklerle daha da küçültülmek isteniyor. Türk-Kürt, Alevi- Sünni ve daha başka fitnelerle netice almaya çalışılıyor. Ancak, bahsi geçen tarihi gerçeklerin farkında olan millet ve devlet yetkilileri, böyle fitnelere bir daha fırsat vermeyecek, devlet ve millet kaynaşması içinde bu vatan kıyamete kadar devam edecektir, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap