İman ve İbadet

İRADE VE İBADET İLİŞKİSİ- 2

(Dünden devam)

İnsan, cüz’i iradesini iman ve ibadet  cihetinde kullandığı zaman, bütün müminlere karşı kuvvetli bir münasebet ve bağlılık hisseder. Bu duygular, sarsılmaz bir kardeşlik ve sevgi hissinin doğmasına ve gelişmesine vesile olur. Toplum hayatının maddi ve manevi alanda ilerlemesinin en önemli vesileleri de, bu kardeşlik ve sevgi duygularıdır.

Birbirlerini iman ve İslâm temelli duygularla sevmeyen, aksine nefret ve düşmanlık hisleri besleyen toplumlar, içi kurtlanmış bir ağaç gibi, zamanla çökmeye ve tarih sahnesinden çekilmeye ve silinmeye mahkum olmaktan kendilerini kurtaramazlar.

İnsan, kâinat içinde görünmeyecek kadar küçük olan dünya gezegeninde, görünmeyecek kadar küçücük toz zerresi gibi bir varlık iken, sayılamayacak kadar çok kabiliyetler, hisler ve meyiller sahibi olarak yaratılmıştır. Aynı zamanda gayet yüksek bir ruh cevherine maliktir. Sınırsız emeller ve fikirlere sahiptir. Yine sınırsız şeheviye, gazap ve öfke gibi kuvveleri vardır. Öyle bir yaratılışı vardır ki, on sekiz bin âleme fihrist ve bütün türlerin özeti gibidir.

İşte ibadet, bütün bu kabiliyetleri, emelleri, fikirleri ve meyilleri inkişaf ettirir. Yaratılıştan bir sınır konulmamış olan şeheviye ve gazap duygularını sınırlandırıp vasat çizgiye getirir. Şahsî kemalâtın nihayetsiz mertebelerinde mesafe kat ettirir. Allah ile kul arasında pek yüksek bir bağın kurulmasına vesile olur. İbadet dışı bir hayat yaşamak ise, bütün bu yüksek hakikatlerin ortadan kalkmasına sebep olur.

Cenab- ı Hak tarafından insana verilen cüz’i iradenin asıl gayesi,  ibadetle Allah’a karşılık vermesi  ve yaratılışın gerçek maksadına uygun hareket etmesidir. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği gibi: “İbadetin ruhu ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız Allah emrettiği için yapılmasıdır. Eğer, başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse, o ibadet bâtıldır. Faideler, hikmetler yalnız müreccih (tercih edici) olabilirler, illet (asıl sebep) olamazlar.” (İşârâtü’l İ’caz s. 95)

Cenab-ı Hak, bütün ibadetlerimizde ve Allah yolundaki hizmetlerimizde tam ihlâsla amel etmeyi hepimize nasip etsin ve ihlâsa aykırı her türlü amellerden de muhafaza etsin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap