İman ve İbadet

İNSANLARIN ALKIŞI İSTENİR Mİ?- 2

(Dünden devam)

İman zayıflığından gelen ruhî bir hastalıkla, olduğundan farklı görünmeye çalışmak, lâyık olmadığı makamların tavırlarını takınmak, insanlara yaranmak ve  kendini şirin göstermek gayretine girmek riyakârlık alâmetleridir.

Özellikle şan ve şeref peşinde koşanların, toplum hayatında nam ve şöhret sahibi olmaya çalışanların içine düştükleri ruh hali, aslında acı ve acınacak bir haldir. Bu duruma en çok düşenler ise, Allah’tan ve âhiret hayatından gaflet eden ehl-i dünyadır. Onların bütün sermayeleri, diğer insanların teveccüh, iltifat ve alkışlarıdır.

Bahsi geçen durum, ehl-i âhiret için tam bir felâkettir. Uhrevî sevaplarını yok eden bir neticedir. Zira “Bir ehl-i takvanın hırsı varsa, teveccüh-ü nâsı ister. Teveccüh-ü nâsı (insanların alkışını) müraat eden (isteyen) ihlâs-ı tâmmı (gerçek ihlâsı) bulamaz. Bu netice çok ehemmiyetli, çok calib-i dikkattir.” (Lem’alar s.150)

Dikkatle bakanların nazarından kaçmayan ve radar hassasiyetiyle tespit edilen kendini beğenmiş tavırlar, soğuk kaçan aşağı ve bayağı duygular, sürekli alkış ve iltifat beklemeler, kendinden her vesileyle bahsettirmek için takınılan sun’i vaziyetler, bu tür insanların maksadının aksini netice verir ve soğuk düşer. İnsanlar bu gibi kişilerden sıkılır.

Özellikle bir alkış belâsı ve hastalığı var ki, ondan alabildiğine kaçmak gerekir. En olmayacak zeminlerde bile, alkış alacak konuşmaların yapılmasına sebep olur. Halbuki, alkış insanın ayağını yerden kesen, başını döndüren ve insanı ne oldum delisi haline getiren bir felâkettir. Allah bu dehşetli ruh halinden muhafaza etsin.

Bir kaç makale yazmayla, bir kaç kelâm etmeyle başı bulutlara değen, konuşması ve yürümesi değişen ve herkesten hürmet beklentisine giren bu tip insanlar, içinde bulundukları toplumun bünyesini sarsan, kardeşlik ve tesanüt sıfatlarını tahrip eden ve tedaviye muhtaç bir kişiliğin sahibidirler.

İhlâssızlık yüzünden surata vurulan tokatlar gibi olan ve âhirete ait amelleri yakıp kül eden alkış belâsından, Cenab-ı Hakkın herkesi ve hepimizi korumasını ve gerçek ihlâsa muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

 

Reklam

Yorum Yap