İman ve İbadet

İNSAN RUHUNUN MAHİYETİ NEDİR?- 2

(Dünden devam)

Bu imtihan meydanı olan dünyada, imtihan edilen şey ruhumuzdur. Beden, insan ruhunun evi ve yuvasıdır. Ruh, hakikati olmayan hayali bir varlık değildir. Harici bir vücut verilmiştir. Yani, emir âleminde yaratılıp varlık âlemine çıkarılmıştır. “De ki: Ruh, Rabbimin bir emridir. onun hakkında size çok az bilgi verilmiştir.” ayeti bu mânâyı ifade eder. Ruh hakkında ayet ve hadislerde teferruatlı bir açıklama yoktur.

Ancak, Bediüzzaman Hazretlerinin ayet ve hadislerden keşfettiği mânâlara göre: “Ruh; zihayat (hayat sahibi), nûrani vücud-u harici giydirilmiş, câmi (donanımlı), hakikattar, külliyet kesbetmeye müstait bir kanun-u emridir.” (Sözler s. 842) Bu tespitlerden anlaşılıyor ki, ruh, canlı bir kanundur. Allah, ruha canlılık özelliği vermiştir. Aynı zamanda ruhun başına şuur, akıl, anlayış ve idrak nimeti verilmiştir. Çok kabiliyetlerle donatılmış ve gelişip tekamül etmeye elverişli bir özellik ihsan edilmiştir. Zaten, insanın diğer hayvanlardan farklı bir ruh yapısına sahip kılınması, ilim ve dua vasıtasıyla kemale erip mükemmel bir hale gelmesi içindir.

Bu dünyada ruh ve beden birlikteliğinde bir hayat yaşıyoruz. Beden, ruhun hizmetkârıdır. Ruh nasıl isterse bedenini ve içindeki otonom sistem dışındaki organları kullanır. Beden, ruha emanettir. Ruh, emanet olan organ ve duygularını, o emanetlerin sahibi olan Allah’ın istediği istikamette kullanırsa, yeniden dirilişten sonraki cennet âlemlerinde, ruh ve beden birlikteliğinde sonsuz saadetlere mazhar olur. Aksi takdirde, yine ruh ve beden birlikteliğinde ebedi azaplara muhatap olur.

“Biz, o gün (mahşer günü), ağızları mühürler, elleri konuştururuz, ayaklarını yaptıklarına şahit tutarız.” Yasin Suresindeki ayet, ruhun işlediği bütün günahlara ortak olan beden azalarının da, ruh ile birlikte azap çekeceklerine işaret eder. Yüzlerce Kur’an ayetleri, ruh ile birlikte beden uzuvlarının da azaba muhatap olacaklarını haber verir. Çünkü, gözü harama baktıran ve diğer organlara günah işlettiren ruhtur ve cezayı da birlikte çekerler.

Bedenimiz yokken ruhumuz vardı ve ruhlar âleminde hazırdı. Bebek dört aylık iken anne karnındaki çocuğa ruh üflendi ve bedeni canlandı. Ölümle bedenden ayrıldıktan sonra ruh büsbütün çıplak olmaz. Ruha münasip lâtif bir kılıfı ve misali bir bedeni vardır, onu giyer ve berzah âlemindeki ruhani hayatına geçer. Ruh, sabit bir hakikattir ve inkârı kat’iyen mümkün olmayan bir hakikattir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap