İman ve İbadet

İNSAN RUHUNUN BEDEN EVİNDEN AYRILIŞI- 1

Misafir olan kimse, misafir olduğu yerde ebediyen kalamaz. Çünkü o seferidir ve önünde uzun bir yolculuk vardır. İnsan ruhu da bir yolcudur ve bu dünyada içine yerleştirildiği beden evinde misafirdir. Er ya da geç bir gün misafirlik biter ve ruh beden evinden ayrılır gider.

İnsan ruhunun, ruhlar âleminden başlayıp dünyadan geçen ve âhiret âlemlerine doğru uzayıp giden yolculuğu esnasında, her ruhun beden evinden ayrılışı aynı olmaz. İman ve ameline göre farklılık söz konusu olur. Hadis-i Şeriflerin verdiği haberlere göre bir gün Sevgili Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Her kim Allah’a kavuşmayı arzu ederse, Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Ve her kim de Allah’a kavuşmayı arzu etmezse, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.” Sahabe-i Kiramdan Ubade bin Sâmit (r.a.) Allah Resulüne (asm) sordu: “Ya Resülullah! Hiç birimiz ölümü arzu etmeyiz.” Allah Resulü (asm) buyurdu: “Bu, o mânâ da değildir. Mümin, Allah’ın rahmeti, hoşnutluğu ve kendisine cennetteki makamı gösterildiği zaman, Allah’a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Kâfir ise, Allah’ın gazabı ve azabı bildirildiği ve cehennemdeki makamı ona gösterildiği zaman, Allah’a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.” (Buhari, Rikak: 41 Müslim Zikir: 15)

Bahsi geçen hadis kitaplarında, hadis-i şeriflerin beyanına göre, müminin ruhu tereyağı içinden bir kıl çeker gibi kolaylıkla alındığı halde, kâfir ve münafıkların ruhu ise, keçenin içinden dikenli bir çalının sökülerek çıkartılması gibi, dehşetli acılar ve ızdıraplar içinde bütün hücrelerinden sökülerek alınır. İman ettiği halde, inancının gereğini yerine getirmeyen gafil ve ihmalkâr müminler de, derecelerine göre farklı acılar içinde ruhları alınır. Onların durumları da çok acıklıdır.

İnsanların ruhlarını alan ölüm melekleri çok farklılıklar arz eder. Peygamberlerin, âlimlerin, evliya ve ilim talebelerinin ruhlarını alan, münafık ve kâfirlerin ruhlarını alan melekler hep ayrıdırlar. Bunların hepsinin başında bulunan ise Hz. Azrail Aleyhisselâmdır. Gerçi, nuraniyet sırrıyla Hz. Azrail (a.s.) bir anda herkesin ruhunu alabilir fakat Allah’ın hikmeti bu melekleri Hz. Azrail’e yardımcı kılmıştır.

Bediüzzaman Hazretlerinin anlattığı bir hadisede olduğu gibi, bir vakit ölüm meleği salih bir âlim kişinin ruhunu almaya gelmiş. Birden o zat “Ben ilim talebelerini çok sevdiğim için, benim ruhumu talebe-i ulûmun ruhlarını kabz eden melek alsın.” diye dua etmiş ve yanında bulunanlar buna şahit olmuşlar. Böylece ruhunu Rabbine teslim etmiş. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap