İman ve İbadet

İNSAN RUHU İÇİN GELEN BÜYÜK DÂVET- 2

(Dünden devam)

Her insan ruhunun özel imtihan müddeti bitmesinden sonra, ruh için ölüm denilen büyük bir dâvet yapılmaktadır. Evet,inanan mümin insanlar için ölüm, ebedi saadet ve cennet saraylarına yapılan bir dâvettir. İnanmayan kâfirler, münâfıklar ve dalâlet ehli için ise, dehşetli bir idam fermanıdır.

Bu büyük dâvetin ön habercileri de vardır. Cenab-ı Hak, kullarını ikaz ve gafletten uyandırmak için rahmetiyle onların yüzünü kesretten vahdete, dünyadan âhirete döndürür. İhtiyarlık ve hastalıklar, bir kısım musibet ve belâların her biri, İlâhi bir ikaz ve Rahmani bir ihtardır. İnsan onların sayesinde gafletten kurtulur ve âhiret hayatı için hazırlık yapmaya başlar.

“Dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulaklarının üstünde tulû etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye (vatan tutmaya) niyet eden hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır. Maahâza ebedi ömrün önündedir. O ömr-ü bâkide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürde sa’y ve çalışlarına bağlıdır. Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!” diyen Bediüzzaman’ın bu tespitleri ne kadar anlamlıdır!

Temsili bir hikâye olarak anlatılır: Adamın biri Hz. Azrail ile anlaşmış. Azrail, onun ruhunu almaya gelmeden önce ona haber verecekmiş. Bir gün ansızın Azrail ruhunu almaya gelmiş. Adam “Hani haber vermeden gelmeyecektin!” diye sitem etmiş. Azrail “Ben sana üç defa haber verdim ya! Bir defa ağaçtan düştün. İkincisinde araba çarptı. Üçüncüsünde ağır bir hastalığa yakalandın. Bunların hepsinden kurtuldun. Onların birer haberci olduğunu anlamalıydın.” der. Adamın pişmanlık duyguları ve sözleri arasında ruhunu teslim alır.

Cenab-ı Hak, gafletli durumlara düşmeden ve her an hazır bir vaziyette büyük dâvete icabet etmeyi nasip etsin. Çünkü, bizler Allah’ın kullarıyız ve muhakkak bir gün Ona döneceğiz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap