İNSAN HAKLARI
Hayat

İNSAN HAKLARI

Cenab-ı Hakkın, yokluk karanlıklarından aydınlık varlık âlemine çıkardığı her insan üzerinde bir çok hakları vardır. Buna “Hukukullah”adı verilir.

Muhtelif ayetlerin beyanına göre Kâinatın yaratıcısını tanımak, Ona iman etmek ve imanın gereği olarak emir ve yasaklara itaat etmekten ibaret olan ibadet etmekle karşılık vermek, her insanın vazifesi olduğu gibi; en azından haftada bir defa yıkanmak ve gerekli temizlikleri yapmak da, Allah’ın bütün kulları üzerindeki haklardandır.

Bunun yanında, her insanın diğer insanlar üzerinde de karşılıklı hakları vardır. Karı-koca, ebeveyn ve çocuklar, komşular ve sair insanlar arasındaki haklara, din literatüründe “Kul hakkı”adı verilir. Modern terminolojide insan hakları olarak nitelenen bu haklar, insanın doğuştan sahip olduğu ve kanunlar çerçevesinde muhakkak korunması gereken temel haklardır. Bu temel hak ve hürriyetlere hiç bir kurum, hatta devlet bile müdahale edemez ve ortadan kaldıramaz. Böyle bir yanlışlık yapılmaması gerektiği gibi, bilâkis onların en mükemmel bir tarzda yaşanmasına fırsat ve imkân verilir. İleri demokrasiler bu hakların teminatıdır.

Ancak uygulamaya bakıldığında, dünya devletlerinin ekserisi, bu hak ve hürriyetlerin ve temel insan haklarının ihlâlleriyle doludur. Yarı demokrasi ile idare edilen ülkelerde kısmen bu haklar veriliyorsa da, çeşitli kısıtlamalarla bu insan haklarının budandığı ve verilen hakların tuzak gibi kullanılarak, sonradan çeşitli mahkûmiyetlere vesile yapıldığı görülür. Meselâ, fikir ve ifade hürriyeti insanların en temel hakkı olduğu ve anayasalar ile teminat altına alındığı halde, yazıları hiç bir olumsuz olaya sebebiyet vermemiş nice yazarların mahkeme eliyle mahkûm edildiği bizim ülkemizde de görülüyor. Ülkemizde 301 ve 216. maddeler, demoklesin kılıcı gibi yazar, çizer ve hatiplerin başları üstünde sallanmaya devam ediyor.

Bahsi geçen ve kısaca ifade edilen hakikate binaen Türkiye ileri demokrasiyi gerçekten hedefine koymuşsa, anayasa ve yasalar çerçevesinde temel hak ve hürriyetleri düzenlemeli ve medeni devletler kervanına en kısa zamanda katılmaya çalışmalıdır. Milletçe arzu edilen ve beklenen durum budur.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap