Makaleler

İNANÇ HATTINDA FAY KIRILMASI- 2

(Dünden devam)

Geçmiş asırlarda vukua gelen, isyankâr ve zalim kavimlere ceza olarak gelen arzî ve semavî musibetler, Kur’an-ı Kerim lisanıyla haber verilmektedir. Yüce Yaratıcı olan Allah’ın varlığını inkâr eden ve peygamberlerinin verdiği belâ ve musibet haberlerini yalanlayan o kavimlere, en azgın oldukları ve çeşitli günahlara daldıkları bir zamanda, değişik usullerle hak ettikleri cezalar verilmiştir.

Bu asırda ise, Gazete, dergi, radyo ve televizyon vasıtalarıyla insanları isyana, günaha ve küfran-ı nimete teşvik edenler yüzünden, Allah’ın gazabını celb edecek günah ve zulümlerin işlendiği bir zamanda, ülkenin en zengin bölgelerine gelen deprem felâketlerini, Allah ile irtibatlandıran muhafazakâr basına olmadık hakaretler savuran lâik basın ve diğer medya kuruluşları, inanç ekseninde en büyük, en tehlikeli ve en zararlı fay hatlarının kırılmasına sebep oluyorlar.

Jeolojik değişimler neticesinde meydana gelen maddi fay kırılmaları, ehl-i imanın fâni hayatlarını bir nevi şehitliğe ve kaybettikleri mallarını sadakaya çevirerek bâkileştirmeye vesile olurken; inanç ve imanda meydana gelecek fay kırılmaları ise, milyarlar senelik ebedi bir hayatın mahvına ve ebedi bir cehenneme yuvarlanmaya sebep olacaktır.

Allah’a binlerce şükür ki, modern görünümlü örümcek kafalıların medya organlarıyla etrafa saçtıkları zehirli ve inkâr kokan fikirlerine milletimiz itibar etmemekte ve günahlarımıza ceza olarak gelen deprem ve emsali felâketlere karşı istiğfar ve tövbe ile, rıza ve kanaatle mukabele etmektedirler. Bu vesileyle, unutulan veya ihmale uğrayan bir çok yüksek hasletlerimiz de su yüzüne çıkmakta ve hayata geçmektedir.

Cenab-ı Hak, ülkemizi ve milletimizi her türlü felâket ve musibetlerden, belâ ve kazalardan muhafaza etsin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap