Makaleler

İNANÇ HATTINDA FAY KIRILMASI- 1

Muhtelif aralıklarla ülkemizin çeşitli bölgelerinde depremler oluyor. Bu münasebetle, çeşitli ünvan ve kariyer sahibi şahıslar, inanç ve bakış açılarına göre deprem üzerine yorumlar yapıyor. Fakat, ne hazin ve üzücü bir tablodur ki, yüzde doksan dokuzu Müslüman olarak tanımlanan bir ülkede, anlı şanlı bir kısım insanlar ve kalem erbabı olan kişiler; böyle hadiseleri iman nazarıyla değil de, tam tersine ateist ve dinsiz bir bakış açısıyla değerlendirip, inanan insanları da inkârlarına ortak yapmaya çalışıyorlar.

Bence asıl deprem ve inanç ekseninde meydana gelen dehşetli fay kırılması budur ve en kısa zamanda bundan kurtulmak ve açılan büyük tahribatı tamir etmenin çaresine bakmak gerekmektedir. Evet, kâinatta atomlardan yıldızlara kadar geçerli olan hikmet ve nizam, adalet ve ölçü ile  görülen işler; âlemde tesadüfün olmadığını, nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Allah’ın idare ve tasarrufu altında olduğunu gösterir.

Ancak, insanın mahiyetine Allah’ı tanımak ve bilmek için bir ölçü birimi olmak vazifesiyle verilen “ENE” denilen benlik, veriliş maksadının aksiyle kullanılırsa, bütün tevhid delillerini nazarda söndürür ve göstermez. Zira, o vaziyetteki benlik duygusunun durumu Allah’ı inkârdır. Bütün kâinat parlak ayetlerle dolsa yine inkâr eder. Çünkü, emânet olarak verilen ene, emânete ihanet etmiştir.

Evet, diğer gezegenlerle  birlikte güneşle bitişik bir macun hükmünde iken, Allah’ın irade ve kudretiyle güneşten koparılıp, şu andaki yörüngesine yerleştirilen dünya, beş milyara yakın ömrü esnasında soğuyup kabuk bağlaması, jeolojik olaylar yaşaması, depremlere sebep olan fay hatlarının oluşması ve fay kırılmaları olması, bunların hepsi doğru. Ancak, zahiri perdeler arkasından iş gören ve her yaptığı işinde binler hikmetler ve gayeler gözeten Cenab-ı Hakkın, bu hadiselerle bağlantısını kesmek yanlıştır.

Ayet-i kerimelerin ve kâinattaki her şeyde takip edilen intizamın şahitliğiyle, bir yaprağın bile düşmesi Onun ilminin dışında olmayan ve bir sineğin kanadının intizamından  hariç kalmayan nihayetsiz bir kudret, yeryüzünün en şerefli varlığı ve Allah’ın halifesi olan insanların amelleriyle yakından alâkadar olan  yeryüzünü, dehşetli bir surette sarsan deprem gibi ölümcül hadiselerden nasıl hariç olabilir? Asla ve kat’a! (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap