Dünya

İNANÇ EKSENİNDE FAY KIRILMASI- 1

Reklam

Memleketimizin nüfus bakımından en kalabalık olan Marmara bölgesinde geçmişte meydana gelen büyük deprem gibi, Manisa ve Elazığ illerinde olan yeni depremler bir çok gerçeklerin ortaya çıkmasına da vesile oldu. Yazılı ve görüntülü medyada depremin maddi ve manevi sebepleri tartışıldı. Çeşitli ünvan ve kariyer sahibi şahıslar, inanç ve bakış açısına göre yorumlar yaptılar.

Fakat, ne kadar hazin ve üzücü bir tablodur ki, yüzde doksan dokuzu Müslüman olarak tanımlanan bir ülkede, anlı şanlı bir kısım insanlar ve kalem erbabı kişiler, bu deprem olaylarını mü’min bir nazarla değil, bilâkis inançsız bir bakış açısıyla değerlendirip, inanan insanları da inançsızlıklarına tabi yapmak istiyorlar. Bize göre asıl deprem ve inanç ekseninde meydana gelen fay kırılması budur. En kısa zamanda bundan kurtulmak ve açılan tahribatı tamir etmek gerekmektedir.

Evet, kâinatta zerrelerden yıldızlara kadar hüküm süren hikmet ve nizam, adalet ve mizanla görülen işler; âlemde tesadüfün olmadığını, nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret sahibi bir Zâtın tasarrufu altında olduğunu gösterir. Ancak, insanın mahiyetine Cenab-ı Hakkı tanımak ve bilmek için bir ölçü birimi vazifesiyle konulan “ENE” denilen benlik, veriliş maksadının aksine kullanılırsa, bütün tevhid delillerini nazarda söndürür ve göstermez. Zira, o vaziyetteki enenin durumu Allah’ı inkârdır. Bütün kâinat parlak ayetlerle dolsa yine inkâr eder. Çünkü, emânet olarak verilen ene, emânete hıyanet etmiştir.

Evet, diğer gezegenlerle birlikte güneşle bitişik bir macun halindeyken, İrade-i İlâhi ve Kudret-i Rabbani tarafından koparılıp, şu andaki yörüngesine yerleştirilen dünyamızın, beş milyar ömürlük serüveni esnasında kabuk bağlaması, jeolojik olaylar yaşaması, depremlere sebep olan fay hatlarının oluşması ve zamanla kırılmalar meydana gelmesi, bunların hepsi doğru şeyler. Ancak, zahiri perdeler arkasında iş gören ve her yaptığında binler hikmetler ve gayeler gözeten Cenab-ı Hakkın, bu olaylarla bağlantısını kesmek, tabiat ve tesadüfe havale etmek dalâlet ve inançsızlıktan başka bir şey değildir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap