Genel

İMAN HİZMETİNDE İSTİHDAM OLUNMAK- 1

Âyet-i kerimeler ve Hadis-i şeriflerle haber verilerek sakınılması gereken dehşetli bir zaman ve asırda, millet fertlerinin imanlarını kurtarmak ve korumak, ebedi hayatlarını kazandırmak için ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi; âhiret hayatını esas aldığı halde, neticesi itibariyle asâyiş ve emniyeti tesis ederek, dünya hayatının nizamına da hizmet eder.

Klasik tarikat usulünden farklı bir kimliğe sahip olan bu hareket, doğrudan iman hakikatleriyle fertlere hizmet verdiğinden, Sahabe mesleğinin bu asırda bir cilvesine ve iz düşümüne mazhardır.

İman hakikatlerini çürütülemez delillerle ispat eden ve gaybî olan meseleleri madde âleminden  getirdiği kuvvetli misal ve temsillerle izah eden Nur Risaleleri, âhirzamanda hiç kopmaz manevi bir ip ve nurlu bir zincirdir. Ona elini atan, yapışan Allah’ın izniyle kurtulur.

Böylesine kudsî ve cihanşümul bir dâvâ olan Nur hareketine gönül veren ve o hizmeti hayatının en büyük gayesi ve hedefi kabul eden Nur Talebeleri, kaderin sevkiyle bu kudsî hizmette istihdam edilen fedakâlar ordusudur.

Özellikle, Bediüzzaman Hazretlerinin beyan ettiği gibi “Zaman, İslâmiyet fedâisi olmak zamanıdır.” hakikatine gönülden inanarak bağlanan ve hayatını Kur’an nurlarına  vakfeden ehl-i hizmet kadrolar ise, bu hizmetin manevi fedailer grubudur. Zahirî sebepler perdesi arkasında bizzat istihdam olunan bu fedâiler grubuna her zamandan daha ziyade ihtiyaç vardır. Zira, zaman âhirzamandır. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap