Hayat

İMAN HİZMETİNDE DEVAMLILIK

“Bu yaz mevsimi gaflet zamanı ve derd-i maişet meşgalesi hengâmı olmasından, zevkli ve neşeli olan kış derslerine bir fütur gelir.” Bediüzzaman’ın önemli bir tespiti olan bu ifadeler, hakikatte bir ikazdır diye düşünülmelidir.

Kış gelince kış eğlencesi, yaz gelince yaz gafleti derken yıllar yılları kovalar gider. Bu arada da atı alan Üsküdar’ı geçer. Bundan dolayı içinde bulunduğumuz zamanı ve şartları en iyi şekilde değerlendirip, istikbâle akıp giden ömür dakikalarını iman hizmetinin lehine çevirmek gerektir.

Herkes keyf etse bile, dâvâ adamları hizmet etmekle vazifeli olduğunu hiç bir zaman unutmaz. Her şeyden önce “İnsan bu dünyaya keyf sürmek ve safâ ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile ebedî, daimî bir saadetin temini için gelmiştir.”

Bir başka husus “Bizler, sahil-i selâmet olan dârüsselâma ümmet-i Muhammed’i çıkaran bir gemide çalışan hademeleriz.” Bediüzzaman’ın bu gemi misali önemlidir. Gemideki yolcular serbest hareket edebilir, eğlenebilir, uyuyabilir. Fakat, hademeler her zaman işinin başında olmak zorundadırlar. Tatile de çıksalar, yine de hizmetle iç içe olmalıdırlar. Çünkü, iman kurtarma ve İslâm dinini yayma ve yaşatma idealinin tatili olmaz. Bu hususta gayret bizden, yardım ise Allah’tandır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Advertisement

Yorum Yap