Risale-i Nur Hizmeti

İMAN HİZMETİ TARAFGİRLİK KALDIRMAZ- 1

Reklam

Kur’an-ı Kerim’in bu çağa hitap eden en son dersi olan Nur Risalelerini, ilham-ı İlâhi ve sünühat-ı kalbi ile telif etmeye Allah’ın izni ile muvaffak olan Bediüzzaman Hazretleri, “Ey insan! Ey nefis, Ey Âdemoğlulları!” gibi beyanlarıyla bütün insanlığı muhatap alarak, irşat ve tebliğ eksenli bir hizmet ve manevi bir cihad tarzı meydana getirdi.

Hayatı boyunca herkesle ve her zeminde görüşmeler yapan, ayırım yapmadan her ferdin hem dünya, hem de âhiret saadetini temin etmek için, iman ve ibadet esaslarını ders verip teşvik eden o büyük insan, “Cemiyetin iman selâmeti yolunda cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım.” diyecek kadar muazzam bir feragat ve fedakârlığı kabul etti.

Milletin imanını kurtarmak ve muhafaza etmek adına yaptığı hizmetlerinden rahatsız olan devrin hâkim güçlerine boyun eğmediği için memleket memleket sürgüne yollandı ve muhtelif hapishanelerde ona yer hazırlandı. Çeşitli işkence, eza ve cefalara maruz kaldı ama o bütün bunlara katlandı. Milletin iman selâmeti için bunlara katlanırken, hiç bir zaman müspet hareket etmekten de ayrılmadı. hatta bu kötü muameleleri kendine reva görenlere, Risale-i Nur ile imanlarını kurtarmak şartıyla hepsine hakkını helâl etti. Onların, bilmeyerek kaderin hükmüne hizmet ettiklerini söyledi.

Bediüzzaman, kendi tarzından farklı usullerle dine hizmet eden cemaatlerle de, kendi duruşunu aynen muhafaza etmekle birlikte, hep iyi münasebetler içinde oldu. “Dînî cemaatler maksatta ittifak etmelidirler.” diye ifade ettiği hakikati, hayatı boyunca fiilen yaşadı. Risale-i Nur aleyhinde konuşturulan hocalar hakkında da müspet hareket ederek, itiraz ettikleri noktaları kavl-i leyyin ve yumuşak bir dille izah etti. Dînî cemaatlerin reislerini hiç bir zaman çürütmek cihetine gitmedi. Bu, Bediüzzaman Hazretlerine has bir metottur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap