Risale-i Nur Hizmeti

İLMİ TALEP ETMEK

Sanayi toplumunu aşarak bilgi toplumuna ulaşıldığı zamanımızda, gelişmiş ülkelerin en önem verdiği ve en büyük  yatırımını ona yaptığı yetişmiş insan gücüdür. Bilgili, san’atının ehli ve verilen vazifeyi liyâkatla yerine getiren bu vasıflardaki insanlar, devletlerin ve milletlerin kalkınmasının en temel dinamikleridir.

Büyük hedefleri olan holdingler, devletler ve cemaatler, vasıflı eleman yetiştirmek için her türlü fedakârlığı yapmaktadırlar. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Keriminde “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”buyurmakla, insanoğlunu ilme, araştırmaya ve öğrenmeye teşvik ediyor. Muhtelif hadis-i şeriflerde de Sevgili Peygamberimiz (asm) sürekli ilme teşvik ediyor: “Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz.” “İlim, müminin kaybettiği malıdır, nerede bulursa alır.” “İlim, Çin’de dahi olsa gidin alın.” “İlmin talep edilmesi ibadet, talim edilmesi cihaddır.” Bunlar gibi nice hadisler hep birer örnektir.

“İnsan bu dünyaya, ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gönderilmiştir..”diyen Bediüzzaman Hazretleri de, ayet ve hadislere dayanarak, insanlığı ve özellikle Müslümanları ilme yönlendiriyor.

İslâm dini, başlangıcından günümüze kadar, mensuplarını ilme, araştırmaya sevk ettiği için, Batı toplumları Orta Çağ karanlıklarında bocalarken, İslâm âlemi parlak bir medeniyetin ihtişamını yaşıyor, insanlık âlemine ilim, irfan  ve medeniyet ışıklarını saçıyordu.

Ne zaman ki, İslâm esaslarını yaşamakta gevşeme oldu, o nispette de gerileme hızlandı ve şimdiki üzücü durum ortaya çıktı. Bunun düzeltilmesinin tek çaresi ise, yeniden İslâm’a dönmek ve onu doğru olarak anlayıp dosdoğru yaşamaktır. Bu da bilgili, ve yetişmiş vasıflı bir toplum meydana getirmeye dayanıyor. Milli Eğitimin en önce yapması gereken işi budur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap