Risale-i Nur Hizmeti

İLİM VE İKNA KILICI

Asr-ı Saadet başta olmak üzere, İslâm tarihi boyunca dini yaymak ve düşmanın taassubunu parçalamak silah ile kılıç ile olmuş. O devirler insanlığın vahşet ve bedeviyet zamanı olduğundan, maalesef bu yola mecbur kalınmıştır. Fakat, İslâm dinine hücumların olduğu ve düşman tarafından harp ilân edildiği zaman silaha müracaat edilmiş. Durduk yerde Müslümanlar savaş yapmamışlardır.

Nihayet medeniyet asrına gelindi. İlim, irfan ve ümran; sanayi, teknoloji ve fen insanlığa hâkim oldu. İslâm dininin yücelmesi, yayılması, kalplere ve gönüllere hâkim olması için; silah kılıç yerine, ilim ve ikna metotları devreye girdi. Bediüzzaman’ın dediği gibi: “Âhirzamanda, elbette nev’-i beşer ulûm ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir. Hem, o Kur’an-ı Mu’cizü’l Beyan, cezalet ve belağat-ı Kur’aniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden, remzen anlattırıyor ki, ulûm ve fünunun en parlağı olan belağat ve cezalet, bütün envaıyla âhirzamanda en mergup bir suret alacaktır. Hatta, insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek için, en keskin silâhını; cezalet-i beyandan ve en mukavenetsûz kuvvetini belağat-ı edadan alacaktır.” (Sözler)

Evet, dördüncü kuvvet olan medya, yazılı, sözlü ve görüntülü araçlarıyla, menfi olanları tahribini genişletmek, müspet olan kısmı da, yapılan dehşetli tahribatları tamir etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Her iki taraf fikirlerini insanlara kabul ettirmek için, güzel söz söyleme sanatı olan cezalet ve belağattan azami derecede istifade ettikleri açıkça görülüyor. Silâh yerine medya savaşları yapılıyor. Bundan anlaşılıyor ki, bundan sonra yıldız savaşları yerine, medya vasıtaları ile iman ve küfür mücadelesi devam edecektir.

Zorlamayla, dayatmalarla bir fikrin başkalarına kabul ettirilmesinin mümkün olmadığı, komünizmin çökmesiyle daha iyi anlaşıldı. Onun için insanlık, medyanın gücünden yararlanarak ikna kılıcını kullanmaya başladı. Bunun arkası gelecektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap