Hayat

İKİ BÜYÜK DÜŞMAN

Hadis-i şerifte “Senin en zararlı düşmanın iki göğsünün arasındadır, yani nefsindir.”buyrulmaktadır. Cenab-ı Hak, Yasin Suresinde “Ey Âdemoğulları! Biz size şeytana tapmayın demedik mi? Muhakkak o sizin apaçık düşmanınızdır.”fermanıyla, iki büyük düşmanı haber veriyor.

Hariçte mücadele edecek düşman arayan insan, ömür boyu savaşması gereken bu iki görünmeyen düşmanı dikkate almalıdır. “Kuvvetli pehlivan hasmını yenen değil, öfkelendiği zaman nefsini yenendir.”hadis-i şerifi, nefisle mücadelede ona galip olmanın ipuçlarını veriyor.

İnsan, çeşitli olaylar karşısında kalbinde iyiliği veya kötülüğü telkin eden iki duygunun varlığını hisseder. İyiliği telkin edenin melek ilhamı, kötülüğe sevk edenin şeytanın vesvesesi olduğunu biliyoruz. Fakat, bazen bile bile hayır yerine şerri tercih ettiğimiz veya en azından hayır ve iyilikte tembellik yaptığımız oluyor. Bu, bizim nefis ve şeytanımıza mağlup olduğumuzu göstermektedir. Bu çetin ve zorlu mücadelede, insan dikkat ede ede ve iradesini hayır ve iyilik istikametinde kullanmak suretiyle, bu büyük cihadı kazanabilir.

Peygamber Efendimizin (asm) nefis ve şeytanını Müslüman ettiği veya Bediüzzaman Hazretlerinin nefis ve şeytanını teslim-i silaha mecbur ettiği gibi, biz de en azından nefis ve şeytanın bize kurduğu hile ve tuzaklardan kurtulup, zararımızı en aza indirebiliriz.

Bu hususta mühim olan, nefis ve şeytanla mücadeleyi birinci plana almak ve irademizi kasıtlı olarak o istikamete yönlendirmektir. O zaman, çok defa bizi mağlup ettiğini bildiğimiz nefis ve şeytanı yendiğimiz görülecektir. Ayrıca, “Allah’ım! Göz açıp kapayıncaya kadar da olsa, beni nefsimin eline bırakma!”diye dua eden Sevgili Peygamberimiz (asm) gibi, duayı elden bırakmamaktır.

Cenab-ı Hak, cümlemizi nefis ve şeytanın şerrinden ve bu zamanın cazibedar fitnelerinden muhafaza etsin, âmin.

asyanur.info         samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap