Tefekkür

İBRETLİK KUYRUKLU YILDIZLAR- 2

(Dünden devam)

Güneş sisteminin en meşhur ve bilinen kuyruklu yıldızı, 1628 yılında keşfedilen Halley Kuyruklu Yıldızıdır. Her yetmiş altı yılda bir dünyanın yakınından geçer, uzaktan mânen selam verip geldiği yere geri döner. 1910  yılında yine dünyaya yaklaşmış ve inancı olmayan insanlar dehşete ve korkuya kapılarak evlerini terk edip dağlara kaçmışlardır.

Bahsi geçen hadiseyi nakleden Bediüzzaman Hazretleri, iman ve inkâr kıyaslaması yaparken şöyle ifade eder: Tam münevver-ül kalp bir abidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i Samedaniyeyi, lezzetli bir hayretle seyredecek. fakat, meşhur bir münevver-ül akıl denilen kalpsiz bir fasık  filozof ise, gökte bir kuyruklu yıldız görse, yerde titrer. ‘Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?’ der, evhama düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. gece vakti hanelerini terk ettiler.)” (Sözler s. 37)

Bu yıldızların dizginlerinin Allah’ın kudret elinde olduğunu bilmeyen ve onları tabiat ve tesadüfün oyuncağı zanneden insanların korkuları, elbette cehennem azabından daha beterdir. Allah’a inanan insanlar ise, onların sahibini bilir ve dizginlerinin Onun kudret elinde olduğuna inanır ve kalp huzuruyla onları ibretle tefekkür eder.

Halley Kuyruklu Yıldızı, en son 1986 yılında dünyanın yakınından geçti. Bir sonra geliş tarihi 2062 yılıdır. Ondan sonra geliş tarihi 2138 tarihi olacak. Yaklaşık olarak bu tarih en kritik tarihtir. Çünkü, dünyanın ve kâinatın kıyameti hakkında ayet ve hadislerden çıkarılan ip uçları, bu tarihleri gösteriyor. Gerçi, kıyametin ne zaman kopacağını tam olarak Allah’dan başka kimse bilemez. Fakat, yaklaşık olarak bir kanaat verir. “Benim ümmetimin ömrü bin beş yüz seneyi pek geçmez.” hadisi önemlidir. Bu sene 1444 Hicri yılındayız. “Ümmetimden bir taife, kıyametin kopma vaktine kadar hakkı tutmaya bakacaktır.” hadisinin ebced tarihi, Hicri tarihle olsa Milâdî 2125, Rumi tarihle olsa 2129 tarihi olur. Büyük rakamlarda küsürat çok önemli değildir.

Bediüzzaman Hazretleri kıyametle ilgili şu beyanlarda bulunuyor: “Mevt-i dünya ve kıyamet kopması ise; bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın emr-i Rabbani ile küremize, misafirhanemize çarpması, bu hanemizi harap edebilir. On senede yapılan bir sarayın, bir dakikada harap olması gibi.” (Sözler s.188) Acaba, Halley Kuyruklu Yıldızı böyle bir vazifeyle vazifeli olmasın? İhtimal dahilinde belki de öyledir.

Ancak, dünya ve kâinatın kıyametini beklemeye ne hacet! Asıl kıyamet insanın kendi kıyametidir. Öldüğü zaman onun kıyameti kopmuş demektir. Gerçek maharet ise, her an kendi kıyameti kopacak gibi ona hazırlanmaktır. Hayatını bu hassasiyet ile yaşayıp, hazır olabilenler ne mutlu!

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-SamiCebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap