İman ve İbadet

İBADET KAVRAMI

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Cenab-ı Hakkı tesbih ve hamd ile meşgul olduğu Kur’an lisanıyla haber verilen bu kâinatta,  varlıkların en şereflisi ve en donanımlısı olarak yaratılan insanın vazifesi de, Allah’a iman ve kulluktur.

Bahsi geçen hakikat, Zariyat Suresinin 56. ayetinde mealen “Ben cinleri ve insanları yalnız Beni tanısınlar ve ibadet etsinler diye yarattım.”ifadeleriyle beyan edilmiştir. İnsanın yaratılış ve bu dünyaya gönderiliş gayesi, sadece kâinatın Yaratıcısını tanımak ve Ona iman ile ibadet etmektir. Bunun dışındaki şeyler tamamen tâli ve dolayısı ile olan vazifelerdir.  Gerekçesi ne olursa olsun, hiçbir şey bizi asıl yaratılış gayemizden alıkoymamalı ve saptırmamalıdır.

İbadetin yönü âhirete dönüktür. Bu dünya, âhiret hayatına perde değil, onu kazanmaya vesiledir. “Dünya, âhiretin tarlasıdır.”hadisi bu hakikate işaret eder. Fâni olan dünyanın meşgaleleri, bâki olan âhireti kazanmaya engel teşkil etmez ve etmemelidir.

Bediüzzaman Hazretlerinin “Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun?”ikazı çok önemlidir. Hem ibadetini yapan ve namazını kılan bir müminin diğer mübah dünyevi işleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Yirmi dört saatinin tamamını ibadetle geçirmiş gibi olur. Fâni ömrünü, bu cihetle ebedileştirir. Kısacık bir hayatta, ibadet sayesinde Cennetin daimi saadet ve lezzetlerine mazhar olmaya liyakat kazanır. Gerçi Cennet, amel ve ibadetin karşılığı ve ücreti değildir. Çünkü yapılan ibadetler ve sevaplı ameller, geçmişte Allah’ın verdiği sayısız nimetlerin karşılığı olamaz. Ancak Cenab-ı Hak, Cenneti fazlından ve kereminden ihsan eder. Amellerin ücretiymiş gibi muamele eder. Aslında ise, Allah’ın fazlından bir bahşiş ve bir lütuftur. Zira, insanın işlediği bir günahı Cenab-ı Hak bir yazdığı halde, sevabı ise en az on misli yazmakta, fazl ve keremiyle de yetmiş, yedi yüz, yedi bin, on bin ve Kadir Gecesinde otuz bin kat olarak sevabı arttırmaktadır. Bir haşhaş tohumundan yirmi bin tohum yarattığı gibi.

Bu itibarla, ibadet kavramının Allah’ın emir ve yasaklarının bütünü olduğunun şuuruyla hayatı yaşamak, ebedi hayatı kazanmanın temeli ve esasıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap