İnsan Ve Toplum

HZ. iSA ALEYHİSSELÂM İLE DECCAL MÜCADELESİ GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Âhirzamanda Hz. İsa (as) ile deccal mücadelesini müteşabih hadislerle haber veren Sevgili Peygamberimizin (asm) bu hadisleri doğru olarak anlaşılamadığından, bazı insanlar böyle hadisleri ya inkâr etmişler veya hurafe tarzında anlamlar verip, ehl-i imanın imanına şüphe vermişler.

Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri, bu hadislerin mânâları tam doğru olmak üzere gerçek anlamlarını ve tevillerini yapmış ve hakikatini izah etmiştir. Hadis-i şerifte: “Hz. İsa (as), deccal ile mücadelesi zamanında, tam onu öldüreceği vaktinde , on arşın yukarıya atlayıp sonra kılıcını onun dizine yetiştirebilir.” Böyle teşbih yapılarak anlatılan bir hadisi gerçekten anlamak kolay değildir. Bu hadis, normal bir insan olan Hz. İsa’nın (as), minare yüksekliğine bir insanla savaştığı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Halbuki, Allah’ın insanlık âleminde koyduğu kanun gereği, Cenab-ı Hak hiç bir zaman minare yüksekliğinde bir insan yaratmamıştır.

Aslında bu hadisin bir mânâsının, ikinci dünya savaşında gerçekleştiğini ve herkesin gözleriyle gördüğü halde hâlâ Hz. İsa (as) ve bir deccal beklentisi içinde olan hocaların, nasıl yanıldığını Bediüzzaman Hazretleri yaptığı yorumla izah ediyor. Üç cihetle yapılan bu tevillerin birincisi: Hz. İsa Aleyhisselâmın hakiki dinini esas alan Hristiyan dindar ruhanileri ile onlara karşı çalışan bütün dinsizlik taraftarları karşılaştırılsa, minare yüksekliğindeki bir adamla bir çocuk kıyaslaması gibi olur. İkinci bir tevili: “Allah’a dayanıp dinsizliği kaldıracağım, İslâmiyeti ve Müslümanları koruyacağım.” diyen bir devlet (Almanya) yüz milyon nüfusa sahip iken, İngiltere, Fransa, Amerika, Çin ve Rusya’ya karşı öldürücü darbe vuran o devletin harp ve ordu gücü kıyaslansa, yine minare boyunda bir insanla küçük bir insanın savaşması gibi olur. üçüncü tevili: Hz. İsa (as) dininin vekili olduğunu dâvâ eden İtalya ve Almanya kuvvetleri ile beş büyük devlet olan Amerika, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya orduları ve silah gücü kıyaslansa, yine minare yüksekliğindeki bir insanla küçük bir insanın mücadelesi gibi olur.

Gerçekten, ikinci dünya savaşında yaşanan bu savaş tablosu, her iki tarafın şahs-ı manevileri karikatür şeklinde resmedilse, aynen ve tam tamına hadis-i şerifin mucize olarak verdiği haberin, beyan ettiği âhirzamandaki Hz. İsa (as) ile deccal mücadelesinin tam bir mânâsını ifade ediyor. Hatta, Hazret-i İsa’nın (as) semadan maddi olarak inişini  temsil ederek, o zamana kadar hiç görülmemiş bir tarzda tayyarelerden paraşütle atlayan askerler, bahsi geçen hakikati dahi temsil ediyorlar. Bediüzzaman Hazretlerinden mealen naklettiğimiz bu izahlar orta yerde iken, hâlâ Hz. İsa (as) ve deccal mücadelesi bekleyen bir kısım hocalar, bu hakikatlere de bir kulak verseler ne böyle müteşabih olan hadisleri inkâr etmeye ve ne de hurafe tarzında izahlar yapmaya mecbur kalmazlar. Ancak her şeye rağmen burası bir imtihan dünyasıdır ve bazı hakikatlerin perdeli kalması imtihan olmanın da gereğidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap