Siyaset

HÜRRİYET SEVDASI

Reklam

Çağlar boyunca insanlık âleminde sürüp gelen İstibdat ve hürriyet mücadeleleri, modern zamanlara geldiğimiz şu bilgi çağında bile, özünden bir şey kaybetmeden hâlâ devam etmektedir.

Allah tarafından insan fıtratına  konulan hürriyet aşkı ve başkasının zulüm ve baskısına maruz kalmadan yaşamak sevdası, her zaman ve zeminde kendisini göstermiştir.

Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği insanlığın beş devresinden, mâlikiyet ve serbestiyet dönemine geçildiği şu modern çağın modern toplumlarında, hürriyetleri kısıtlayan ve topluma baskılar uygulayan zulüm idarelerinin varlığı, ne kadar hayret edilecek bir durumdur!

Batı toplumlarında çok kanlı sahnelere sebep olan ve uğrunda büyük bedeller ödenen hürriyet kavramı, otoriteye  itaatkâr ve mütevekkil olan İslâm toplumlarında, çok fazla kargaşalara düşülmeden kısmen elde edilmiş, fakat lâyık olduğu derecede kıymeti bilinememiştir. Günümüzde ekser İslâm toplumlarının, görünüşte cumhuriyet adı altında diktatörlüklerle idare edilmesi buna delildir.

Osmanlı Devletinde, Tanzimat ve 1. ve 2. Meşrutiyetle gündeme gelen hürriyet kavramı, cumhuriyetle birlikte kesintiye uğramış, çok partili hayata geçildiği 1950 yılına kadar, tek parti baskısı altında ferdî ve kamu hürriyetleri askıya alınmıştır.

Yarım yamalak da olsa demokrasi dönemi, tek partili şeflik dönemini arzu eden ve gerçek demokrasinin gelmesini engelleyen ve resmi ideolojiyi korumak ve kollamak isteyenler tarafından üç defa ihtilâller ile çalkalanmış, kaos ve kargaşaya yuvarlanmıştır.

Son olarak 28 Şubat 1997 yılında post modern bir müdahaleyi gerçekleştirip, perde gerisinden sivil idareye istediklerini dikte ettiren ve ülkedeki demokratik gelişmeyi hazmedemeyerek, 1930 yıllarının şartlarını hortlatmayı hedefleyen zalimler güruhu, hürriyet ve demokrasiye zulmün galip geleceğini zannederek, milletin birlik ve beraberliğini bozduklarını ve ateşle oynadıklarını fark edemeyecek kadar gözleri döndükleri görüldü. Fakat, bu yapılanlar beyhude bir çaba olmaktan öteye gidemedi. Zira, nehir sularını tersine akıtmak mümkün değildir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap