Siyaset

HUKUKULLAH NEDİR?

Hakkında ciltler dolusu yazılar yazılan hukuk meselesini, veciz ifadelerle dile getiren Bediüzzaman Hazretleri, insanların genel hakları anlamına gelen hukukullah konusunu da, en özlü ifadelerle izah etmiştir.

Mektûbat adındaki eserinde şöyle izahlarda bulunmuştur: “Nasıl ‘Hukuk-u şahsiye’ ve bir nevi ‘Hukukullah’ sayılan “Hukuk-u umumiye’ namıyla iki nevi hukuk var. Öyle de: Mesail-i şer’iyede bir kısım mesail, eşhasa taallûk eder. Bir kısmı, umuma, umumiyet itibariyle taallûk eder ki; onlara ‘Şeair-i İslâmiye’ tâbir edilir. Bu şeairin umuma taallûku cihetiyle umum onda hissedardır. Umumun rızası olmazsa, onlara ilişmek, umumun hukukuna tecavüzdür. O şeairin en cüz’isi (Sünnet kabilinden bir meselesi) en büyük mesele hükmünde nazar-ı ehemmiyettedir. Doğrudan doğruya umum âlem-i İslâma taallûk ettiği gibi, Asr-ı Saadetten şimdiye kadar bütün eazım-ı İslâmın (İslâm büyüklerinin)bağlandığı o nuranî zincirleri koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler, düşünsünler ki, ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar. Ve zerre miktar şuurları varsa titresinler.”

Evet, bu açıklamalardan, koskoca bir milletin ve umum âlem-i İslâmın hukukunu çiğneyenlerin, âhirette akıbetlerinin ne kadar dehşetli olacağı kolayca anlaşılır.

Aynı şekilde, bir cemaate ait ve bütün bir cemaat fertlerinin teker teker üzerinde hakkı bulunduğu vakıf mallarını, bir şahsın zimmetine geçirmesi ve çeşitli hilelerle gasp etmesi de, dehşetli bir zulüm ve haksızlıktır. “Aldanan, aldatandır.”hadis-i şerifine göre, esas aldanan kendisi olacaktır. Çünkü, bir zamanlar yerin üstünde olanlar, yarın yerin altında olacak ve herkesin üzerinde hakkı olan malların hesabını vermek zorunda kalacaklardır. Devlet malı da öyledir. Zira, devlet malında tüyü bitmemiş yetimlerin bile hakkı vardır. Kul hakkı ise, affı kabil olmayan haklardandır. Allah, bütün bu kul haklarının üstümüzde olmasından hepimizi korusun, âmin.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap