Anadolu Seyahat Notları

HİZMET VESİLESİ OLAN PİKNİKLER (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Risale-i Nur hizmetinde, milletin imanını kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmak için çeşitli vesilelerle programlar tertip edilmesi, uzun zamanlardan beri devam eden geleneklerimizdendir.

Seminer, konferans, panel, anma programları ve ulusal Risale-i Nur kongreleri gibi sosyal faaliyetlere, geleneksel piknik programları da ilâve oldu. Bir kaç ilin ilçeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ve geniş katılımlı olan piknik programlarına, dışarıdan da dâvet edilenlerin iştirakiyle verimin daha da arttırılması hedefleniyor. Ailelerin ve cemaat fertlerinin tanışmasına ve kaynaşmasına, karşılıklı şevk alış verişine vesile olan böyle programların daha da yaygınlaştırılması genel arzumuzdur.

Bu faaliyetler cümlesinden olarak, Samsun ili ve çevre ilçelerinin dâveti üzerine, Pazar günü gönül dostlarımızla birlikte olduk. Lâdik ilçesine yakın büyük bir gölet çevresindeki piknik alanında oldukça kalabalık bir katılım vardı. Aile boyu herkes oradaydı. Çocuklar kendi aralarında oynarlarken, bir taraftan piknik için yiyecek malzemeleri hazırlanıyor, diğer taraftan Risale-i Nur sohbetleri yapılıyordu.

Öğle namazına kadar süren ders ve sohbet, Risale-i Nur’un yeteri kadar günlük okunması, takva esaslarına dikkat ederek günahlardan uzak durulması, mevcut hizmetlere iktifa etmeyerek hizmet halkasının genişletilmesi, derslere gelirken mutlaka yeni insanların da getirilmesine çalışılması, özellikle genç nesillere yönelik programların arttırılması, iş bölümü çerçevesinde hizmetlerin komisyonlar üzerinden paylaştırılması, meşveret heyetlerinin iradesini hâkim kılarak “Ben yerine Biz” mantığının geliştirilmesi, ihlâs, uhuvvet ve tesanüd prensiplerinin aramızda yaşanması için her türlü ferâgat ve fedakârlığın yapılmasının lüzumu, ruh-u asliden olan cemaat karakterini korumakla birlikte, yeni hizmet usullerine açık olmamızın gerekliliği, yeni insanları kazanmaya vesile olan şeyin çok bilgiden ziyade, samimi ilgi olduğu gibi konuları paylaştık. Bu anlatılanlar zaten genel kabul gören ortak esaslarımız idi.

Öğle namazı ve ikram faslından sonraki ders ve sohbetimiz içtimai konular üzerineydi.  Genel seçimin çok yakın olması münasebetiyle az ya da çok herkesi ilgilendiriyordu. Ancak, gördüğüm kadarıyla cemaatimiz her şeyin farkındaydı. Bediüzzaman Hazretlerinin “Şimdilik bu vatanda dört parti var.” mektubunu mütalâa ettik. Zira, isimler değişmekle hakikat değişmiyordu. Bir hayli bu mektup üzerinde sohbetler devam etti. Cemaatimizin gözü her cihetle gayet açıktı. Doğru yorumlar birbirini kovaladı. Bir hayli istifadeli bir ders ve sohbet olmuştu.

Samsunlu gönül dostlarımızla vedalaşarak, altı saatlik bir yolculuktan sonra Ankara’ya döndüğümüzde, bir hizmete daha katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorduk, elhamdülillah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap