HERKÜL BURCUNA SEYAHAT
Tefekkür

HERKÜL BURCUNA SEYAHAT

Yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat yoktu. Her şey sıfır noktasındaydı. Onu yoktan var eden Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hak, hadis-i şerife göre önce Hazret-i Muhammed’in (asm) nurunu yarattı ve o nurdan kâinatın ilk maddesini icat etti.

“Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi, tanınmaklığımı istedim. Mahlûkatı yarattım, tâ onlarda manevi cemalimi göreyim.”hadis-i kudsîsiyle, asıl maksadını haber veren ve sonsuz gayeler takip eden Allah (c.c.), büyük bir patlamayla o ilk maddeyi birbirinden ayırdı. Bir kısmını gaz haline getirerek yedi kat gökleri yarattı. Diğer kısmını köpük haline getirerek dünyamızla birlikte yedi küreyi halk etti.

İlim adamları 1980 yıllarının başlarında kâinatın devamlı genişlediğinin tespitini yaptılar. Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak “Kâinatı Biz yarattık, genişleten de Biziz.”ayetiyle bunun böyle olduğunu haber vermektedir. Bediüzzaman’ın dediği gibi “Zaman geçtikçe Kur’an gençleşiyor, rumuzu (ince işaretleri) tavazzuh ediyor.”

Güneş, sistemiyle birlikte bir tahmine göre Herkül Burcu tarafına saniyede beş saatlik bir sür’atle akıp gitmektedir. Beş milyon ışık yılı mesafede ve bir günü elli bin sene olan güneşler güneşine akıp giden bir sisteme bağlı küçücük dünya gemisinin yolcularıyız. Böylesine muhteşem bir saltanatla kâinatta hükmeden Cenab-ı Hak, bütün kâinatı insanlar için, insanları da  Kendisine şükür ve hamd, dua ve ibadet için yaratmıştır. İnsanlara yakışan, bütün kâinatın Kendisine boyun eğdiği Âlemlerin Rabbine iman ile ibadet etmek, emir ve yasaklarına itaat etmektir. Zira her insan gibi kâinat da kıyametle ölecek, sonra âhiret şeklinde yeniden diriltilecektir. O yeniden diriliş gününe, dünya hayatındayken hepimiz hazırlıklı olmalıyız.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap