Tefekkür

HER ŞEY SUDAN YARATILDI

“Ve cealna külle şey’in minel mai.”ayet-i kerimesi, yeryüzündeki canlıların sudan yaratıldığını beyan etmekte ve öyle de görülmektedir. İki hidrojen ve bir oksijen atomunun birleşmesinden meydana getirilen su, hayatın kaynağı ve hayatın devamı için en vazgeçilmez unsurudur.

Yeryüzünde suyun nasıl meydana geldiği hususunda çeşitli teoriler ileri sürülmekte fakat Allah ile bağlantı kurulmadığı takdirde, hurafeden öteye bir şey söylenmemektedir. Dünyamız her şeyiyle özel yaratılmış, cin ve insan nev’i için imtihan meydanı yapılmıştır. Vücuda gelen her varlık, üzerinde taşıdığı harika sanat, nizam, mizan, intizam ve nakışlarıyla San’atkârını göstermekte ve en ince ayrıntılarıyla birlikte Ona işaret etmektedir.

Denizler, göller ve nehirler, dünya misafirhanesinin Rahmet havuzlarıdır. Oralardan buharlaşan su molekülleri, atmosfere yükselip birleşerek bulutları teşkil ederler. Allah’ın âleme koyduğu kanunların gereği olarak, atmosferdeki bulutların bir kısmı artı, diğer kısmı eksi elektrik enerjisini, havadaki sürtünme sonucu yüklenirler. Hayret verici olaylar zinciridir ki, yanan ateşi söndürme özelliğine sahip olan sudan, bulutlar arası elektrik atlaması sonucu, Allah orada şimşek ve yıldırım şeklinde ateş yaratır. Bu esnada meydana gelen iyon boşalması ile yeryüzündeki toprak, havadaki azot gazıyla fıtrî olarak gübrelenmiş olur. İhtiyaç nispetinde indirilen yağmurlarla da, nebatat ve hayvanat âleminin ihtiyacı yerine getirilir.

Yağmur, kar ve dolu şeklinde yeryüzüne indirilen varlıkların bulutlar içinde yaratılışı ve indirilişinde çok ibretle vardır. Yaklaşık iki bin metreden yağan yağmur ve dolu tanecikleri, yer çekiminin etkisiyle kurşun gibi inseydi hayat felç olurdu. Onu dengelemek için havanın sürtünme ve kaldırma kanunu konmuş ve her taneciğe müekkel bir melek tayin edilmiş. Tâ ki, her tanenin lisan-ı hâl ile Allah’a yaptığı tesbihini, melek lisanıyla şuurlu bir tarzda temsil etsin.

Âhirette ehl-i iman için hazırlanmış ebedi rahmet denizlerinin, dünyadaki numunesi olan denizler ve sonrasında meydana gelen mucize olaylar bir makaleye sığmaz. Allah bütün olaylara böyle ibret gözüyle bakmayı cümlemize nasip etsin, inşaallah.

asyanur.info              samicebeci.net

 

Reklam

Yorum Yap