Hayat

HELÂL LOKMA VE ÇOCUKLARIMIZ

Risale-i Nur tefsirleriyle imanı kurtarma ve kuvvetlendirme hareketini başlatan ve taklit mertebesindeki imanları tahkik mertebesine yükselten Bediüzzaman Hazretlerinin, en önemli hedef kitlesi çocuklar ve gençler idi. Gafil büyüklerden ziyade çocuklarla ilgilenir, onlara ciddi selam verir ve selamlarını alırdı. Çünkü onlar, yaşadıkları zamanın küçükleri, yarının ise büyükleriydi.

Çocuklar ve gençler bizim kışta açan çiçeklerimiz, karanlıkta ışık, yoklukta varlık, çaresizlikte ümidimiz, hülâsa onlar her şeyimizdir. Çocuklara küçük değil, yarınların büyükleri nazarıyla bakılmalı ve o nazarla değer verilmelidir. Zira, gençliği olmayan cemaat ve milletlerin geleceği olmaz.

Cenab-ı Hak, çocuklar için “Onlar dünya hayatının ziynet ve süsüdür.”  (Kehf Suresi 46) ferman eder. Çocuklar geleceği temsil ederler. Bundan dolayı onlara ciddi bir eğitim ve din terbiyesi verilmelidir. Çocuk eğitimi anne karnında başlar. Helâl kazanç ve helâl beslenme onun ilk adımıdır. Bu hususta büyük zatların ve Bediüzzaman’ın hayatı ibretlerle doludur. Diğer çocuklardan onun çok farklı bir özelliğe sahip olduğunu anlayan küçük Said’in hocaları, onun doğduğu evi ziyaret ederler. Evin önündeki ağacın altına birer post serip ikramda bulunan annesine Said’i nasıl yetiştirdiğini sorarlar. Annesi “Ben Said’e hamile kaldığım zaman, hiç bir vakit abdestsiz yere basmadım. Dünyaya geldiği zaman da, hiç bir zaman abdestsiz emzirmedim.”diye cevap verir. Bu konuşma esnasında, hayvanları ile aşağıdan yukarıya doğru gelen babası Sofi Mirza’nın hayvanlarının ağzı bağlı olduğu görülür. Neden bağlı olduğu sorulduğunda “Efendim! Bizim tarlalarımız köyden biraz uzaktadır. Başkalarının tarlasından yiyip, rızkımıza haram lokma karışmaması içindir.”cevabını verir. Hocalar “Elbette böyle bir anne ve babadan, böyle bir evlat yetişir.”diyerek, hayranlıklarını ifade ederler.

Evet, nesillerimizin korunmasını ve dünya hayatının düzenini istiyorsak, anne karnından başlayarak ömür boyu helâl lokma yemeye ve aile efradımıza yedirmeye büyük gayret göstermeliyiz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap