Hayat

HEDEF DOĞRUDAN İMAN HİZMETİ

Âhirzaman fitneleri içinde bocalayan ve mânen boğulan insanlığı, mutlak dalâletten kurtarmak manevi karanlıklardan aydınlığa çıkarmakla vazifeli olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, hayatını ve eserlerini inceleyen herkes görecektir ki, onun hedefi doğrudan doğruya iman ve Kur’an’a hizmettir.

Mukaddes ve cihanşümul hedefine Allah rızası yolunda hedefine kilitlene Bediüzzaman, bu yolda karşısına çıkarılan her türlü engellemeler ve câzip tekliflere, Allah Resulü (asm) gibi karşı koymuş, direnmiş ve sonunda ulvî dâvâsını zaferle noktalamıştır. Bu gün dünya çapında milyonlarca insanın imanlarının kurtulması bunun belgesidir.

Dünya ile ilgili bir maksat için yola çıkan ve bütün dikkatini ona yoğunlaştıran insanların başarısı yine bu sırra dayanır. Çünkü, “Samimi bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. İhlâsla kim neyi isterse Allah verir.” Nerede kaldı ki, insanların ebedi hayatlarının kurtulması için çalışanlar başarısız kalsın! İşte, Edison örneği. Elektrik ve ampülün keşfi için binlece deney yapan ve hedefine kilitlenip sabırla çalışan o insan, en sonunda maksadına ulaşmıştır.

İşte diğer kâşifler, zaferden zafere koşan kumandanlar ve muvaffak olmuş idealist insanlar. Demek istediğimiz şudur: İster fert , ister cemaat olarak belli bir hedefe kilitlenir, bütün duygu ve kabiliyetlerimizi ona teksif edilirse, yüce dâvâlar yerde kalmaz, lâyık olduğu yerlere yükselir giderler. Dâvâ adamları başkalarının ne yaptığına değil, kendilerinin ne yaptıklarına bakarlar. Kendilerine düşen vazifeyi yapar, neticeleri Allah’a bırakırlar.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap