HAYAT YOLCULUĞU
Hayat

HAYAT YOLCULUĞU

Reklam

Çoğu insanların zannettiği gibi hayat, yalnız insanın doğumu ile ölümü arasındaki bir zaman dilimi değildir.

İnanan insanların nazarında, ruhlar âleminden başlayan bu hayat yolculuğu, ana rahminden, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, mahşerden, Sırat Köprüsünden ebedler memleketine kadar uzanıp giden geniş bir zaman yelpazesidir.

Ayet-i kerimelerin izahına göre, hangimizin ameli daha güzel olacak diye, denenmek ve sınanmak için açılan bu dünya denilen imtihan meydanındaki fâni hayat, hayat yolculuğunun en kısa bölümüdür.

Ebedi ve daimi olan bir saadeti kazanmak ve elde etmek için Allah’ın ihsan ettiği ömür sermayesi, nasıl geçtiği fark edilemeden sür’atle elden uçup giden, fakat ekser insanlar tarafından da değerlendirilemeyen nimetlerin en başında gelmektedir.

Tûl-i emel denilen bir hisle; her kesin bu âlemi ölümle terk edip gideceğini, ama en son sıranın kendisine geleceğini hayal eden insanoğlu, her an imtihanda olduğunu ve bir gün yaptıklarından hesaba çekileceğini unutur, derbeder bir hayatın çarkları arasında ömrünü mahveder gider.

Hâlbuki, bu dünya ebediyen kalınacak bir yer değildir. Hadis-i şerife göre âhiretin bir tarlasıdır. Burada işlenen amellere göre, orada muamele edilecektir. İyilik ve ibadet içinde hayatını geçirenler mükâfatını, kötülük ve isyan içinde yaşayanlar da cezasını göreceklerdir.

Hayat yolculuğu, çeşit çeşit imtihanlarla doludur. Hastalıklar, musibetler, belâlar, sıkıntılar, zenginlik, fakirlik, mal ve evlat gibi her şeyin birer imtihan vesilesi olduğunu Cenab-ı Hak haber vermektedir. Böyle zamanlarda, insan hep başkalarının imtihandan geçtiğini, kendisinin ise aynı hadisede imtihandan muaf olduğunu zanneder. Ne kadar garip bir yanılgı!

Allah, kullarını imtihan etmek için önlerine test kâğıdı koyacak değil ya! Elbette, her vesileyle kullarını deneyecek ve elmasla cam parçası gibi olanları, altınla bakır değerinde olanları birbirinden ayıracaktır. Allah, bütün imtihanları başarıyla veren kulları arasına bizleri de dahil etsin, inşaallah.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap