HARİKALAR ÜLKESİ BEYNİMİZ
Tefekkür

HARİKALAR ÜLKESİ BEYNİMİZ

İnsan beyni, vücudun bütün sistemlerinin bağlı olduğu ana santral gibidir. Vücudun bütün kontrol merkezleri oradadır. Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi, eğer her bir faaliyet merkezi için tırnak yüzeyi kadar bir maddi mekan gerekseydi, bir başın Ağrı Dağı kadar büyük olması lâzım gelirdi. Buna gerek olmadan, ortalama bin üç yüz elli gram ağırlığındaki beyne, sayısız faaliyet merkezlerini yerleştirmek, nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret gerektirir. Beynin sağ yarım küresi sevgi, şefkat, merhamet gibi emsali duyguların, sol yarım küresi akıl, mantık ve muhakeme gibi duyguların merkezi olduğu beyan edilir. On milyar civarında nöron denilen hücreler ağının, saniyede milyarlarca işlemi bir anda yaptığı bilinen bir gerçektir. Bu kadar muhteşem bir sistemin tabii ve tesadüfî olaylar sonucu oluştuğunu söylemek, akılla, mantıkla izah edilecek bir durum değildir. İnsan, sadece kendi vücudunu dikkatli bir gözle incelese, Yüce Kudretin varlığını akıl gözüyle görecek ve O’na hakkıyla kulluk yapmanın ne kadar önemli olduğunu idrak edecektir.

Reklam

Yorum Yap