HAREKETLİ YILLAR    (NOSTALJİ YAZILARI- 14)
Hatıralar

HAREKETLİ YILLAR (NOSTALJİ YAZILARI- 14)

Kudsî ve cihanşümul hizmetimizin tarihî seyri içinde , dahili ve harici sebepler yüzünden, zaman zaman durgunluğa giren, bazen şahlanıp hizmeti memleketin gündemine taşıyan fedakâr hizmet kadroları; 1970 li yıllarda sürdürdüğü hizmet heyecanını, 1980 li yıllarda bir miktar kaybetti. Özel bir kasıtla ülkede meydana getirilen dünyevileşme hastalığından onlar da etkilendi.

Ancak, asırlardır yolu gözlenen mümtaz bir Üstadın talebeleri olarak, onları girdiği atalet girdabında devamlı tutmak ve durdurmak mümkün değildi. Kudsî hizmetinden caydırmak kabil olmazdı ve olmadı da. Son bir kaç senedir sürekli toplanan ve hizmetinin başına geçen, dahili ve harici bütün engelleri aşarak hizmetini iki binli yıllara taşıyan bu seçkin insanlar, Bediüzzaman mevlitleri, anma toplantıları, panel, seminer ve konferans çalışmaları, radyo ve televizyon programlarıyla, memleketi bir baştan diğer başa, irşat ve tenvir eksenli müspet bir hizmet atmosferiyle etkilemeye devam ediyorlar.

1970 li yılların aynı hizmet heyecanı ve temposunu yakalayan ve yüksek bir enerji sergileyerek, en dar dairedeki keyfiyete dönük eğitim çalışmalarından, en geniş dairedeki sosyal faaliyetlere kadar, programlı ve hızlı bir çalışmayla, 1980 li yılların kayıplarını telâfi etmeye azimli olan bu fedakâr insanlar; icra ettikleri müspet iman hizmetleriyle milletin birlik ve beraberliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü, İslâm kardeşliğini ve sair manevi ve moral değerlerimizin güçlenmesini temin ederek, hür ve demokrat bir Türkiye’nin gerçekleşmesine katkıda bulunuyorlar.

Ümit, şevk, heyecan, gayret, hizmet, hamiyet ve cevvaliyetle mücehhez bu fedakâr dâvâ adamları, bundan böyle hiç bir engele aldırış etmeden Allah’ın rızası dairesinde yürüyecek ve merhum Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi “Bu memleket kurtuluş için her tülü çareyi deneyecek, fakat Risale-i Nur’dan başka bir çare bulamayacaktır.”sözünü, fiilen ispat ve tatbik edeceklerdir.

Meşveret ve şura mekanizmalarını âmir kılan, şahs-ı manevinin hâkim olmasını temin ederek şahıs hâkimiyetini geride bırakan, bu vesileyle cemaat içi demokrasiyi işleterek, Türk demokrasisine bile örnek olan, böylece “Asya’nın bahtının miftahı, meşveret ve şuradır.”hakikatini bünyesinde ihya eden Nur kervanının bahtiyar mensupları, ülkemizin yüzünü güldürecek ve milete de rahat bir nefes aldıracaklardır, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap