Tefekkür

HAREKETLİ SÜT FABRİKALARI- 2

Reklam

(Dünden devam)

Yeryüzündeki bütün süt veren hayvanların sütlerini bir nehire boşaltsanız, akıp duran sütten bir nehire şahit olursunuz. Dünyada zâhiri sebepler perdesi altında iş gören İlâhi Kudret, bütün sebepler perdesinin ortadan kalktığı ve doğrudan doğruya sonsuz kudretin iş gördüğü cennet âleminde, Kur’an ayetlerinin ifadesiyle, Allah mümin kulları için baldan, şerbetten, berrak sulardan ve sütten nehirler hazırladığını haber vermektedir.

Dünyadaki örneklerini gözlere gösteren Allah’ın sonsuz kudretine, bahsi geçen nehirleri yaratmak zor gelmez. Zaten, o sonsuz kudret için zorluk kolaylık söz konusu değildir. Az-çok, fert-nev, çiçek- bahar, dünya ve âhireti yaratmak hepsi Onun için kolaydır. Kudretinde mertebe yoktur. Çünkü, o kudretin zıddı olan acizlik içine giremez. Zıddı olmayınca da mertebe olmaz. Mertebe olmayınca da o kudret sonsuz olur. Sonsuz olunca da bütün kâinatı yaratmak, bir insanı yaratmak gibi o kudrete kolay gelir.

Bir başka nokta da, hareketli süt fabrikaları olan o dişi varlıklar hamileyken sütleri yoktur. Doğum yapar yapmaz arkadan hemen süt gönderilir. Hem de ağız sütü denilen ve bir hafta kadar süren o ilk süt, yeni doğan yavrunun muhtaç olduğu bütün mineral ve vitaminleri içinde barındırmaktadır. Demek ki, yavruyu yaratan onun neye muhtaç olduğunu bilmekte ve en münasip vakitte o lâtif, temiz, berrak ve gıdalı sütü arkasından göndermektedir.

Ziraat fakültelerinde süt kürsüleri vardır. Süt hakkında bilgi edinenler profesörlüğe kadar yükselmektedir. Sütü üretmek, süt hakkında bilgi sahibi olmaktan daha üstündür. O sütün Allah tarafından yaratıldığını kabul etmemek, ineğin profesörden daha üstün olduğunu kabul etmek gibi gülünç bir durumu netice verir. Bu itibarla, aklını kullanan topluluklar için bu harika sanatlarda birer ibret vardır. Düşünüp ibret alabilen insanlara ne mutlu!

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap