Hayat

HARAM BAKIŞLAR

Cenab-ı Hak rahmet ve keremiyle, bedenimizde geçici olarak misafir ettiği ruhumuzun istidat ve kabiliyetlerine vasıta olmakla vazifelendirdiği sayısız aza ve duyguları emanet olarak vermiştir. Emanettir, zira insan onları satın almamış ve yere düşmüş de insan onları bulmuş değildir.

Emanete riayet esastır. Emanet olarak verilen şey, sahibinin izni dışında kullanılamaz. Bu emanetlerden biri de gözümüzdür. Görme özelliği ruhundur, göz ise vasıtadır. Bediüzzaman “Göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder.”der.

Bütün duygularımız, bu âlemden gönderecekleri sevaplar nispetinde âhiret âleminde inkişaf edecekleri gibi, Cennette gözün görme keskinliği de, ona işletilecek sevaplarla doğru orantılıdır. Dolayısiyle sevaplar gözün görme kabiliyetini arttırırken, gözle işlenen günahlar onu köreltir ve kabiliyetini söndürür.

Kâinat bostanında, Allah’ın yarattığı rahmet çiçeklerini ibret nazarıyla temaşa edip, arı misali hikmet özünü alıp, kalp kovanında iman balı yapması gereken gözü; güzele bakmak sevaptır diye bu güzelliklere değil de, haram şeyleri seyretmeye yöneltmek, emanete hıyanettir ve o gözü manen kör etmek hükmündedir. Bu ise, insanın bile bile kendisine kötülük etmesi demektir. Dünya hayatı çok kısadır. Asıl hayat ise, âhiret âlemindeki hayattır. Bu kısacık fâni hayatta, ebedi ve bâki olan âhiret hayatı kazanılacaktır. Dikkat lâzımdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap