HALLEY KUYRUKLU YILDIZI
Tefekkür

HALLEY KUYRUKLU YILDIZI

Güneş sisteminin en meşhur ve en bilinen kuyruklu yıldızı, 1628 yılında keşfedilen Halley Kuyruklu Yıldızıdır. Her 76 yılda bir dünyamızın yakınından geçer, uzaktan mânen selam verip geldiği yere geri döner. 1910 senesinde yine dünyamıza yaklaşmış ve inancı olmayan insanlar dehşete ve korkuya kapılarak dağlara kaçmıştır.

Bahsi geçen olayı nakleden Bediüzzaman Hazretleri, iman ve inkâr mukayesesi yaparken şöyle der: “Tam münevverülkalp bir âbidi (kalbi nurlanmış bir kulu), küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i Samedaniyeyi, lezzetli bir hayretle seyredecek. Fakat, meşhur bir münevverülakıl denilen kalpsiz bir filozof ise, gökte bir kuyruklu yıldız görse, yerde titrer. ‘Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?’der, evhama düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler.) Bu yıldızları dizgini Sultan-ı Kâinatın elinde olduğunu bilmeyen ve onları tabiat ve tesadüfün oyuncağı zanneden insanların korkuları, elbette Cehennem azabından daha beterdir. İman ehli ise, onların Sahibini bilir, dizginlerinin Onun kudret elinde olduğuna inanır ve kalp huzuruyla onları ibretle tefekkür eder.

Halley Kuyruklu Yıldızı, en son 1986 yılında dünyamızın yakınından geçti. Bir sonraki gelişi 2062 yılına tekabül ediyor. Ondan sonraki gelişi ise 2138 tarihidir. Bu rakam en kritik tarihtir. Çünkü, dünyamızın ve kâinatın kıyameti hakkında ayet ve hadislerden çıkan ipuçları bu tarihleri gösteriyor. Gerçi, kıyametin ne zaman kopacağını tam olarak Allah’tan başka kimse bilemez. Ama, yaklaşık olarak bir kanaat verir.

“Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmez.”hadisi önemlidir. Şimdi 1439 yılındayız. “Ümmetimden bir taife, kıyametin kopma vaktine yakın bir zamana kadar hakkı tutmaya bakacaktır.”hadisinin ebced tarihi 1545 yılını gösteriyor. O da Milâdî 2125, Rumî 2129 tarihidir. Büyük rakamlarda küsurlar çok önemli değildir. Bediüzzaman diyor: “Mevt-i dünya ve kıyamet kopması ise; bir anda bir seyyare veya  bir kuyruklu yıldızın emr-i Rabbanî ile küremize, misafirhanemize çarpması, bu hanemizi harap edebilir. On senede yapılan bir sarayın bir dakikada harap olması gibi.” (Sözler s.188) Acaba, Halley Kuyruklu Yıldızının böyle bir vazifesi olabilir mi? İhtimal dahilinde neden olmasın?

Ancak, dünya ve kâinatın büyük kıyametini beklemeye ne hacet! Asıl kıyamet insanın kendi kıyametidir. Öldüğü zaman onun kıyameti kopmuş demektir. Gerçek maharet de, her an bu küçük kıyamet kopacakmış gibi ona hazırlanmaktır. Ne mutlu hazır olabilenlere!

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap