Risale-i Nur Hizmeti

HALİS ŞÛRALARA ALLAH’IN ÖZEL YARDIMI- 2

“Siz birbirinize en yakın nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz.” diyen Bediüzzaman Hzretlerinin iman dâvâsına gönül veren fertlerden meydana gelen meşveret heyetlerinin toplantıları, cennet âleminin manevi lezzetini andıran güzel ve hoş hallerin yaşandığı mekânlardır. Orada lüzümsuz tartışma ve atışmalar, moral bozucu ve şevk kırıcı tenkit ve konuşmalar olmaz. Herkes, ihlâsla hizmetin selâmeti için ne söylenmesi gerekiyorsa onu söyler. Alınan ortak kararın sonucuna uymayı ve uygulamayı da ibadet kabul ederler.

Böylesine müspet hareket eden fertlerden meydana gelen meşveret heyetleri ve onların temsil ettikleri cemaatin şahs-ı manevileri, Bediüzzaman’ın tabiriyle bir veliyy-i kâmil (mükemmel evliya) hükmüne geçer ve çok inayata (Allah’ın özel yardımlarına) mazhar olur. Gerçekten, iman ve Kur’an hizmeti genel anlamda umulanın üstünde gelişmeler göstermesi, Cenab-ı Hakkın hususi olarak yaptığı yardımlardan başka bir şey değildir.

Ancak, insan unsurunun olduğu yerde problemlerin olmaması da mümkün değildir. Zira, farklı mizaç ve meşreplerin varlığı bir zenginlik olmasına rağmen, bazen problemlerin de meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu gerçeği yakinen bilen Bediüzzaman Hazretleri çaresini ve reçtesini sunmaktadır: “Bu büyük ve ağır ve kıymettar hizmet-i Kur’aniyeye kemâl-i tesanütle çalışmak lâzımdır. Sakın, dikkat ediniz. İhtilâf-ı meşrebinizden ve zayıf damarınızdan ve derd-i maişet zaruretinizden ehl-i dalâlet istifade edip, birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. Meşveret-i şer’iye ile reylerinizi teşettütten (dağınıklıktan) muhafaza ediniz. İhlâs Risalesinin düsturlarını her vakit göz önünde bulundurunuz. Yoksa, az bir ihtilâf bu vakitte Risale-i Nur’a büyük zarar verebilir.” (Hizmet Rehberi s. 252)

Risale-i Nur’un en büyük kuvveti ihlâstan sonra tesanüt olmasından, bu kudsi dâvâya gönül verenler onu her hizmetin üstünde tutarlar. Tesanüdü sarsacak her türlü hallerden uzak durmayı ibadetten sayarlar. İman hizmetini meşveret ve ihlâs dairesinde yaparlar ve neticesini ise, Allah’ın hikmetine bırakırlar.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap