İman ve İbadet

HÂLİS MEŞVERET ÖZEL YARDIMA MAZHARDIR

“Siz birbirinize en yakın nesebî kardeşten daha ziyade kardeşsiniz.”diyen Bediüzzaman’ın dâvâsına gönül veren fertlerden meydana gelen meşveret toplantıları, cennet âleminin manevî lezzetlerini andıran, güzel ve hoş hallerin yaşandığı mekânlardır.

Orada, lüzumsuz tartışma ve atışmalar, moral bozucu ve şevk kırıcı tenkit ve konuşmalar olmaz. Herkes, hâlisen muhlisen hizmetin selâmeti için ne söylenmesi gerekiyorsa onu söyler. Alınan ortak kararın sonucuna uymayı ve uygulamayı ibadet kabul eder. Böylesine olumlu hareket eden fertlerden meydana gelen meşveret heyetleri ve onların temsil ettikleri cemaatin şahs-ı manevileri, Bediüzzaman’ın ifadesiyle mükemmel bir evliya hükmüne geçer ve Allah’ın çok özel yardımına mazhar olur. Gerçekten, iman ve Kur’an hizmetinin beklenenin üstünde gelişmeler göstermesi, Cenab-ı Hakkın hususi olarak yaptığı yardımlardan başka bir şey değildir.

Ancak, insan unsurunun bulunduğu her yerde problemlerin olmaması mümkün değildir. Zira, farklı mizaç ve meşreplerin varlığı bir zenginlik olmasına rağmen, bazen problemlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu gerçeği yakinen bilen Bediüzzaman Hazretleri, böyle durumların çaresini ve reçetesini de sunmaktadır: “Bu büyük ve ağır ve kıymettar hizmet-i Kur’aniye’ye kemal-i tesanütle çalışmak lâzımdır. Sakın, dikkat ediniz! İhtilâf-ı meşrebinizden ve zayıf damarınızdan ve derd-i maişet zaruretinizden ehl-i dalâlet istifade edip, birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. Meşveret-i  şer’iye ile reylerinizi teşettütten muhafaza ediniz. İhlâs Risalesi’nin düsturlarını her vakit göz önünde bulundurunuz. Yoksa, az bir ihtilâf bu vakitte Risale-i Nur’a büyük zarar verebilir.”

Bir hizmet mahallinde bulunan meşveret heyetinin en önemli iki vazifesinden biri, mevcut hizmetleri geliştirip büyütmek, diğeri de var olan cemaatin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmektir. Zira, Nur Talebelerinin ihlâstan sonra en büyük kuvvetleri tesanüttür. Bu iki büyük vazifeyi yapamayan meşveret heyetleri, kendilerini gözden geçirmeleri gerekir.

Risale-i Nur hizmetine gönül verenler, onu her hizmetin önünde tutarlar. Onu sarsacak her türlü hâllerden uzak durmayı ibadetten sayarlar. İhlâs dairesinde iman hizmetini yaparlar ve neticesini ise, Allah’ın hikmetine bırakırlar.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap