Hayat

HÂLİN İCABINA GÖRE KONUŞMAK

Reklam

Sabır, sebat, metanet ve tatlı söz başarının anahtarlarındandır. Ancak, hâlin icabını da gözden uzak tutmamak lâzımdır. Dinimize ve imanımıza saldıranlara da yumuşak olunmaz.Eğer gerekiyorsa ve şartlar elveriyorsa, onlara daha celâlli ve sert bir üslup kullanılabilir.

Meselâ, Tabiat Risalesinde Bediüzzaman’ın belirttiği gibi “Bu risalenin sebeb-i telifi, gayet mütecavizâne ve gayet çirkin bir tarz ile, hakaik-ı imaniyeyi tezyif edip; bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak, Kur’an’a hücum edilmesidir. O hücum ise, şiddetli bir hiddeti kalbe verdi ki, şiddetli ve galiz tokatları o mülhidlere ve haktan yüz çeviren bâtıl mezheplilere yedirdi. Yoksa Risale-i Nur’un mesleği, nezihâne ve nâzikâne ve kavl-i leyyindir.”

Evet, mesleğimizin ve hizmet tarzımızın en önemli esaslarından biri de, nezihâne ve nâzikâne davranmak, yani yumuşak sözlü olmak üzerinedir.

Bu üslup ve tarz, önce birbirimize karşı olmalıdır. Yoksa, başkalarına karşı fevkalâde nazik ve kibar, dâvâ arkadaşlarına ise, haşin, kaba ve sert davrananlar samimi olamazlar. Böyle bir mizaca sahip olanlar, meşveret zeminlerini de rahatsız eden, hatta birçok olumsuzlukların doğmasına sebep olan kişilerdir.

Netice; kavl-i leyyin, yumuşak ve tatlı söz, hayatımızın her alanını kuşatmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap