Makaleler

HAKİKİ VE TAM İHLÂS- 2

(Dünden devam)

Risale-i Nur hizmetlerine gelince, bu hizmet inayet ve Allah’ın koruması altındadır. Kimsenin ona bilerek veya bilmeyerek zarar vermeye gücü yetmez. Dünya durdukça o da duracak ve kıyamete kadar devam edecektir. Zarar eden, şahısların yalnız kendisi olur ve o hizmet yine parlamaya devam eder.

Bu kudsi hizmette kaderin sevkiyle bir araya gelen mümtaz insanlar, birbirini olduğu gibi kabul etmek ve birbirlerinin meziyet ve şerefleriyle şâkirâne iftihar etmekle mükelleftirler. Allah ve Resulünün (asm) yasak ettiği kötü hasletler onların semtlerine girmemelidir. Tâ ki, Allah’ın rızasının kazanılması mümkün olsun.

Bu gün yerin üstünde olan bizler, yarın yerin altında olup, amellerimizle baş başa kalacağımızı devamlı hatırda tutabilsek, hakiki ve tam ihlâsı kazanıp muhafaza etme imkânına kavuşmuş oluruz. Basit duygular ve aşağılık hisler bizlere asla hükmedemez. Bundan dolayıdır ki, Sevgili Peygamberimiz (asm) “Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz.” buyurmaktadır.

Böyle yapıldığı takdirde, süfli arzular, ucuz ayak oyunları ve aşağılık duygular gibi siyaset âleminin usulleriyle, kudsi hizmetimizi lekelenmekten kurtarmış oluruz. Zaten, şartlar ne olursa olsun iman hizmeti devam ediyor. Bir kısım insanların kaprisleri veya istenmeyen sair durumlar onu durduramıyor. İnayet altında olduğunu fiilen gösteriyor.

Hizmet edenlerden rahatsızlık duymanın, su-i zanların ve gıybet gibi emsali duyguların hükmettiği bir zeminde, hakiki ve tam ihlâsı bulmak mümkün değildir ve Allah’ın rızasını kazanmak da mümkün olmaz.

Bir grup kardeşimizle birlikte paylaştığımız bir dersten sonra kalbe damlayan hakikatleri, en başta kendi nefsim olmak üzere, gönül dostlarımızla paylaşmak istedim. Cenab-ı Hakkın, hepimizi hakiki ve tam ihlâsa muvaffak kılması dualarımızla..

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap