Hayat

GÜVEN ORTAMI

Müşterek hizmet ve iş üreten cemaat ve cemiyetlerin en muhtaç oldukları duygu, şüphesiz güven duygusudur.

Güven bunalımına düşmüş, itimat ortamından yoksun kalmış kadroların, hizmette üretim artışı sağlamaları mümkün değildir. Dar kalıplar içine sıkışıp kalmaları ve birbirlerini nötr hâle getirmeleri kaçınılmazdır. Çünkü, güvenmediği kişilerle hizmeti paylaşamayan ve mahdut avuçların içinde hizmeti muhafaza etmeyi amaçlayan kişiler, iyilik zannıyla zarar verdiğini hesaba katmazlar. Halbuki, hizmet ekip çalışmasını gerektiren, cemaat ruhu ve şuuru ile inkişaf edebilir.

Bütün nesebi kardeşlerine güzel yazmak nasip olduğu halde, Cenab-ı Hak Bediüzzaman’a o kabiliyeti vermemişti. Bunun sebebi ise, iman ve Kur’an hizmetini başkaları ile paylaşmaya sevk etmekti. Kendisi bu hikmeti şöyle açıklıyor: “Bu kadar yazıya muhtaç iken, böyle yarım ümmi vaziyetimin hikmeti, kanaat-i kat’iyemle şudur ki: Bir zaman gelecek, cüz’i ve şahsî iktidarlar, kuvvetler mukabele edemeyecek dehşetli ve manevi düşmanların hücumu zamanında güzel yazı sahiplerini ruh-u canıyla aramak ve hizmetine şerik etmek ve o çekirdeğin etrafında su, hava, nur gibi o manevi ağaca hizmet etmek için o şahsî ve cüz’i hizmeti, külli ve umumi ve kuvvetli ve bir kaleme mukabil binler kalemi bulmak hikmetiyle ve bir buz parçası gibi benliğini o mübarek havuz içinde eritmesiyle hakiki ihlâsı elde etmek ve bu sûretle imana hizmet hikmetiyle olmuş.”

Görüldüğü gibi, cüz’i hizmete bedel külli ve umumi ve ihlâslı hizmetler, dâvâ arkadaşlarıyla hizmeti paylaşmak ve o paylaşmadan lezzet almakla kabildir. O ise, hizmet adamlarının birbirine güven duyması ile mümkün olur. Güven ve itimat olmadan hizmette iş bölümü nasıl yapılır? Geçmişten günümüze yaşanan bir takım olaylar bu güveni sarsmamalıdır. Eğer sarsılmışsa önce onu tesis etmeli ki, ardından diğer hizmetler gelsin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap